<

Gemiddeld rendement obligaties op basis van historische data

Wanneer je begint met beleggen in obligaties kan het handig zijn om te weten wat het gemiddeld rendement op obligaties is. Daarom kijken we in dit artikel naar het historisch rendement van obligaties. Resultaten uit het verleden zijn echter geen garantie voor de toekomst. Toch kan het enigszins een beeld geven van wat je kunt verwachten.

Populariteit van obligaties

Tegenwoordig zijn obligaties niet meer zo populair. Dit komt door de lage rente. Obligaties leveren tegenwoordig in de meeste gevallen weinig tot niks op. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een negatief rendement. Het kost je dan geld om de obligaties in bezit te hebben.

Dit komt bijvoorbeeld voor bij pensioenfondsen. De obligaties met een negatieve rente hebben in dat geval vaak een AAA-status. In de beleggingsstatuten van pensioenfondsen is dan opgenomen dat de organisaties waarvan zij obligaties in portefeuille houden minimaal een AA+ status moeten hebben. Daarom kunnen pensioenfondsen ook niet uitwijken naar minder slecht renderende obligaties.

Toch is het is niet altijd geweest dat obligaties niets opleverden. Obligaties hebben veel jaren in het verleden een mooi rendement opgeleverd. Er zijn zelfs jaren geweest dat obligaties beter presteerden de aandelen.

Hoewel aandelen over het algemeen meer opleveren, kijken we in dit artikel naar het gemiddelde rendement op obligaties. Waarschijnlijk gaan obligaties namelijk ooit weer meer opleveren dan dat ze nu doen.

Gemiddeld rendement obligaties

Bij obligaties kun je grofweg onderscheid maken tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Omdat er vooral data beschikbaar is voor staatsobligaties en bedrijfsobligaties apart, zullen we ook apart kijken naar het gemiddeld rendement op deze twee soorten obligaties.

Gemiddeld rendement staatsobligaties

Laten we beginnen met staatsobligaties. In dit onderzoek van FTSE Russel is er gekeken naar het rendement van de WGBI-index. Dit staat voor ‘World Government Bond Index’, ofwel een index voor staatsobligaties wereldwijd. In deze index zijn meer dan 20 verschillende landen opgenomen. De data is beschikbaar vanaf 1984 tot 2020.

Het gemiddeld rendement op staatsobligaties was 5,22% per jaar in de periode 1984 tot 2020. Van 2010 tot 2020 was dit echter 2,93% en van 2015 tot 2020 was het 1,72%.

Het rendement is momenteeel dus lager dan het ooit is geweest. Dit betekent echter niet dat het voor altijd laag blijft. Een gemiddeld rendement van 5,22% per jaar over zo’n lange periode (1984 tot 2020) is best aardig te noemen.

Gemiddeld rendement bedrijfsobligaties

Naast staatsobligaties zijn er ook nog bedrijfsobligaties. Uit een onderzoek van Vanguard kunnen we meer informatie halen over het gemiddeld rendement op dit soort obligaties. Goed om hierbij te vermelden is dat het hier gaat om Amerikaanse bedrijven. Aangezien dit een behoorlijk deel is van de wereldeconomie gebruiken we dit als gemiddelde.

In het onderzoek hebben ze naar het gemiddeld rendement op obligaties gekeken over een lange periode, namelijk 1926 tot 2020. Hiervoor hebben ze drie verschillende indexen gebruikt.

Het gemiddeld rendement op Amerikaanse bedrijfsobligaties over de periode 1926 tot 2020 is 6,1%.

Hoewel we een veel langere periode hebben gekeken dan bij staatsobligaties, zien we dat het rendement op bedrijfsobligaties iets hoger is geweest dan het rendement op staatsobligaties.

Stof tot nadenken

In dit artikel hebben we gekeken naar wat het rendement gemiddeld is bij obligaties. Het is echter goed om nog bij een aantal andere dingen stil te staan.

Wanneer je naar een gemiddeld rendement kijkt over een langere periode dan is het ook goed om inflatie mee te nemen. Inflatie is een algemene prijsstijging van producten en diensten. Als vuistregel kun je nemen dat de inflatie elk jaar ronde 2% is. Om je daadwerkelijke rendement na inflatie te berekenen moet je dit dus eigenlijk van het rendement aftrekken.

Daarnaast zijn er buiten obligaties natuurlijk nog meer beleggingsproducten. In een gespreide portefeuille komen aandelen vaak in combinatie met obligaties voor. Het verschilt echter per persoon welke verhouding tussen aandelen en obligaties bij je past. Wanneer je aandelen opneemt in je portefeuille is het handig om er rekening mee te houden dat het gemiddeld rendement op aandelen historisch hoger is geweest dan dat van obligaties.

Conclusie: gemiddeld rendement obligaties

Het is natuurlijk lastig om te zeggen wat het gemiddelde rendement op obligaties is. Veel factoren hebben hier namelijk invloed op. Het hangt onder andere af van de rentestand en kredietrating van obligaties. Dit laatste geeft aan hoe risicovol een obligatie is. Over het algemeen geldt dat hoe risicovoller een belegging is, hoe meer het aan rendement oplevert.

We hebben gekeken naar het gemiddeld rendement op obligaties en hebben gezien dat het gemiddeld rendement op staatsobligaties rond de 5,22% ligt en het gemiddeld rendement op bedrijfsobligaties rond de 6,1%. Het gemiddeld rendement van obligaties ligt historisch gezien dus rond de 5% tot 6% per jaar.

Belangrijk om te vermelden is dat historische resultaten natuurlijk nooit een voorspelling zijn voor de toekomst. Je hebt bijvoorbeeld kunnen lezen dat het rendement op obligaties de laatste jaren veel lager is dan gemiddeld. Dit is daar een goed voorbeeld van.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.