Marktwaarde obligatie berekenen

Net zoals bij alles wat op de beurs wordt verhandeld kan de prijs / koers van een obligatie ook veranderen. Dit wordt ook wel de marktwaarde van de obligatie genoemd. In dit artikel laten we zien hoe je de marktwaarde van een obligatie kunt berekenen.

Wat is de marktwaarde van een obligatie?

Obligaties zijn leningen die je als belegger verstrekt aan bedrijven of overheden. Bij de meeste obligaties heb je te maken met de volgende onderdelen:

Aan het begin van de looptijd is de marktwaarde gelijk aan de hoofdsom. Je kunt dan namelijk ook een nieuwe obligatie kopen tegen dezelfde rente.

Gedurende de looptijd van de obligatie kunnen veranderingen in de marktrente echter invloed hebben op de waarde van de obligatie. De marktwaarde van de obligatie kan dus veranderen.

Neem als voorbeeld een obligatie met een hoofdsom van €10.000 en een couponrente van 5%. Wanneer de marktrente naar 6% gaat dan kunnen beleggers een nieuwe obligatie kopen voor een betere rente.

Wanneer je jouw obligatie met 5% rente gaat verkopen dan willen beleggers er waarschijnlijk minder dan €10.000 voor betalen.

Andersom geldt dit natuurlijk ook. Wanneer de rente daalt, dan willen beleggers waarschijnlijk meer dan €10.000 betalen voor jouw obligatie, omdat ze dat geld toch terug kunnen verdienen met de hogere rente.

Doordat de marktwaarde van een obligatie eigenlijk aangeeft hoeveel beleggers voor de obligatie willen betalen wordt het ook wel de koers of prijs van een obligatie genoemd.

Hoe kun je de marktwaarde van een obligatie berekenen?

Om de marktwaarde van een obligatie te berekenen hebben we de volgende informatie nodig:

  • Hoofdsom van de obligatie.
  • Couponrente van de obligatie.
  • Aantal rentebetalingen tot het einde van de looptijd.
  • De huidige marktrente.

In ons voorbeeld gaan we uit van een hoofdsom van €10.000. De resterende looptijd van de obligatie is 6 jaar. De rente wordt elk half jaar betaald. Dit betekent dat er nog 12 uitbetalingen zijn tot het einde van de looptijd.

De couponrente van de obligatie is 5% per jaar. De huidige marktrente is 4% per jaar.

Samengevat, dit zijn de cijfers waarmee we in dit artikel gaan rekenen:

  • Hoofdsom: €10.000.
  • Couponrente: 5%.
  • Aantal rentebetalingen: 12.
  • Huidige marktrente: 4%.

Om de marktwaarde van een obligatie te berekenen hebben we twee cijfers nodig. Daarmee kunnen we de volgende formule invullen.

Marktwaarde obligatie = contante waarde van de obligatie + contante waarde rentebetalingen obligatie
Author

1. Contante waarde van de obligatie

Allereerst gaan we de contante waarde van de obligatie berekenen.

Dit wordt ook wel de huidige waarde genoemd omdat het de huidige waarde van een bedrag in de toekomst weergeeft.

Geld in de toekomst is namelijk minder waard dan geld nu. Je hebt namelijk te maken met inflatie, maar het geld kan in de tussentijd ook weer geld opleveren.

De huidige waarde van de toekomstige hoofdsom is daarom lager dan de daadwerkelijke hoofdsom.

Om de huidige waarde te berekenen gebruiken we de volgende formule:

Huidige waarde obligatie = hoofdsom / (1 + r)^n
Author

In deze formule is ‘r’ de marktrente. In ons voorbeeld is de marktrente 4% per jaar, maar omdat de rente twee keer per jaar wordt betaald gebruiken we 2% in de formule.

De letter ‘n’ staat voor het aantal rentebetalingen. Dit is 12 in ons voorbeeld. De looptijd is namelijk 6 jaar met 2 uitbetalingen per jaar.

Wanneer we de formule invullen komen we op het volgende uit:

€10.000 / (1 + 2%)^12 = €7.884,93
Author

In plaats van €10.000 is de huidige waarde van de hoofdsom slechts €7.435,56.

2. Contante waarde rentebetalingen obligatie

Bij de tweede stap gaan we de contante waarde van de toekomstige rentebetalingen berekenen. Zoals eerder beschreven wordt dit ook wel de huidige waarde genoemd.

Net zoals bij de eerste stap zijn deze op dit moment namelijk ook minder waard op dit moment.

Om de huidige waarde van de toekomstige rentebetalingen te berekenen kunnen we de volgende formule gebruiken:

Contante waarde rentebetalingen = rente per uitbetaling * contante waarde annuïteiten
Author

De twee cijfers die we nodig hebben voor deze formule zullen we nu stap voor stap berekenen.

Rente per uitbetaling berekenen

Allereerst gaan we bepalen hoeveel rente je op dit moment ontvangt bij elke uitbetaling.

De hoofdsom in ons voorbeeld is €10.000 en de couponrente is 5% per jaar.

De uitbetaling vindt echter twee keer per jaar plaats. Daarom rekenen we met de helft van de couponrente. De rente per uitbetaling is dan 2,5%.

Je ontvangt dus €250 (€10.000 * 2,5%) bij elke uitbetaling.

Contante waarde annuïteiten

Nu we weten hoeveel rente je ontvangt per uitbetaling moeten we de contante waarde annuïteiten berekenen.

Dit doen we aan de hand van de looptijd, de huidige marktrente en de hoofdsom.

De formule voor de annuïteitenfactor kun je hieronder vinden. In deze formule is ‘r’ de marktrente en ‘n’ is het aantal rentebetalingen tot het einde van de looptijd.

Annuïteitenfactor = (1 – (1 + r)^-n) / r
Author

We gebruiken hier ook weer de helft van de marktrente omdat de rentebetaling twee keer per jaar plaatsvindt.

Wanneer we deze formule invullen komen we op de annuïteitenfactor van 10,5753. Hieronder zie je de ingevulde formule:

(1 – (1 + 2% )^-12) / 2% = 10,5753
Author

Contante waarde rentebetalingen berekenen

We hebben zojuist de hoogte van de rente per uitbetaling uitgerekend. Daarnaast hebben we de contante waarde van de annuïteit berekend.

Wanneer we de formule die we eerder hebben genoemd invullen dan krijg je het volgende:

€250 * 10,5753 = €2.643,83
Author

De huidige waarde van alle toekomstige rentebetalingen van deze obligatie is dus €2.643,83.

3. Berekenen marktwaarde obligatie

Ten slotte kunnen we met de twee cijfers die we hebben berekend de marktwaarde van een obligatie berekenen.

We moeten daarvoor de contante waarde van de obligatie en de contante waarde van de toekomstige rentebetalingen optellen.

€7.884,93 + €2.643,83 = €10.528,76
Author

Zoals je ziet is de marktwaarde van de obligatie hoger dan de hoofdsom. Deze is namelijk €10.000.

Dit is logisch aangezien de couponrente van de obligatie hoger is dan de marktrente.

Beleggers kunnen met deze obligatie dus een hogere rente krijgen dan bij een nieuwe obligatie. Daarom is het ook de moeite waard om meer dan de hoofdsom te betalen.

Wanneer de obligatie afloopt krijg je dus minder geld terug dan je voor de obligatie hebt betaald. Dan krijg je namelijk alleen de hoofdsom (€10.000) terug.

Gedurende de looptijd krijg je echter wel een hogere rente dan bij een nieuwe obligatie. Door de extra rente die je hebt ontvangen kan dit echter alsnog de moeite waard zijn.

Mocht de marktrente hoger worden dan de couponrente, bijvoorbeeld 6%, dan gaat dit effect natuurlijk de andere kant op.

Conclusie

In dit artikel heb je kunnen lezen hoe je de marktwaarde van een obligatie kunt berekenen.

Voor het berekenen van de marktwaarde van de obligatie moet je dus twee dingen optellen:

  • De huidige / contante waarde van de obligatie.
  • De huidige / contante waarde van de rentebetalingen van de obligatie.
Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.