Netto Contante Waarde (NCW) berekenen

De Netto Contante Waarde (NCW) is een financieel kengetal dat kan helpen om te bepalen of een investering de moeite waard is. In dit artikel laten we je zien waarom de Netto Contante Waarde nuttig is en hoe je het kunt berekenen.

Wat is de Netto Contante Waarde?

De Netto Contante Waarde (NCW) wordt in het Engels ook wel Net Present Value (NPV) genoemd. Dit is een financieel kengetal om te bepalen of een investering de moeite waard is.

Bij de Netto Contante Waarde berekenen we de huidige waarde van toekomstige kasstromen. Wat dat betreft lijkt de Netto Contante Waarde veel op de Discounted Cash Flow methode. Bij de Netto Contante Waarde wordt echter ook de initiële investering meegenomen.

Huidige en toekomstige waarde van geld

Voordat we verder gaan met de Netto Contante Waarde is het belangrijk om het verschil tussen de toekomstige waarde van geld en de huidige waarde van geld te weten.

Toekomstige waarde berekenen

Wanneer je geld hebt dat je op dit moment zou investeren dan maak je rendement op dit geld. De toekomstige waarde van dit geld is dus hoger dan de huidige waarde.

De formule voor het berekenen van de toekomstige waarde van geld dat je nu hebt is:

Formule voor de toekomstige waarde van geld.

De formule bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Huidige waarde. Het bedrag dat je op dit moment hebt.
  • Rente / rendement (r). Het verwachte rendement dat je verwacht te hebben op je investering.
  • Aantal periodes (n). Voor hoeveel jaren in de toekomst bereken je de waarde?

Laten we uitgaan van een rendement van 10% en een periode van vijf jaar. In de onderstaande tabel zie je een voorbeeld van hoe de waarde van €1.000 zich ontwikkelt in de toekomst.

VandaagJaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4Jaar 5
€1.000€1.100€1.210€1.3311.4641.611

Als voorbeeld vullen we de formule in voor het derde jaar. De berekening wordt dan als volgt:

Voorbeeld ingevulde formule voor de toekomstige waarde van geld.

De €1.000 die je nu hebt is dus €1.331 waard over een periode van drie jaar.

Huidige waarde berekenen

Om de huidige waarde van geld te berekenen draaien we de bovenstaande formule om.

In plaats van het berekenen van de toekomstige waarde van geld dat je nu hebt, gaan we de huidige waarde berekenen van geld dat je in de toekomst verwacht te hebben.

De formule voor het berekenen van de huidige waarde van geld in de toekomst is:

Formule voor de huidige waarde van geld in de toekomst.

De formule bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Toekomstige waarde. De kasstroom die je in de toekomst verwacht te hebben.
  • Rente / rendement (r). De marktrente of het rendement dat je verwacht.
  • Aantal periodes (n). Voor hoeveel jaren in de toekomst bereken je de waarde? In ons voorbeeld gaat de t tot vijf.

We gaan weer van hetzelfde voorbeeld uit als bij de toekomstige waarde. We rekenen dus met een rendement van 10% en een periode van vijf jaar.

VandaagJaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4Jaar 5
€1.000€1.100€1.210€1.3311.4641.611

Als voorbeeld vullen we weer het derde jaar in de formule:

Voorbeeld ingevulde formule voor de huidige waarde van geld in de toekomst.

Het bedrag van €1.331 dat je verwacht te hebben over drie jaar heeft een huidige waarde van €1.000.

Formule om de Netto Contante Waarde te berekenen

Nu je meer weet over de huidige en toekomstige waarde van geld, is het tijd om naar de Netto Contante Waarde te gaan.

Met de onderstaande formule kun je de Netto Contante waarde berekenen:

De formule bevat de volgende onderdelen:

  • ∑ is het sommatieteken. Dit betekent dat we de formule die achter dit teken staat n keer gaan uitrekenen en optellen.
  • Kasstroom (Rt). Dit de kasstroom die je verwacht per periode. Dit is dus de opbrengst min de kosten.
  • Disconteringsvoet (r). Dit is de rente of het rendement dat je zou kunnen verwachten bij een alternatieve investering. Bij het berekenen van de Netto Contante Waarde wordt er voor de r vaak ook gebruik gemaakt van de Weighted Average Cost of Capital (WACC).
  • Het aantal periodes (t). Dit is het aantal periodes dat de investering duurt.

De formule voor Netto Contante Waarde lijkt heel erg op de huidige waarde die we zojuist hebben berekend.

Het enige wat je nog moet doen bij de Netto Contante Waarde is het optellen van de uitkomsten per jaar. Daarom staat het sommatieteken voor de formule.

Hoe bereken je Netto Contante Waarde?

We hebben zojuist de huidige en toekomstige waarde besproken. Ook hebben we gekeken naar de formule voor het berekenen van de Netto Contante Waarde.

Een voorbeeld doet echter wonderen. Net zoals in de eerdere voorbeelden gaan we weer uit van een r van 10% en een t van vijf.

In de onderstaande tabel zie de verwachte kasstromen per jaar.

VandaagJaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4Jaar 5
-€3.500€1.000€1.000€1.000€1.000€1.000

Wanneer we de formule voor Netto Contante waarde invullen ziet het er als volgt uit:

Ingevulde formule Netto Contante Waarde.

Na het uitrekenen van de jaarlijkse toekomstige waarden komen we uit op de volgende cijfers:

Ingevulde formule Netto Contante Waarde.

In de volgende tabel kun je de toekomstige verwachte kasstromen en de huidige waarde in een handig overzicht vinden.

 Huidige waardeJaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4Jaar 5
Opbrengst€909€1.000
Opbrengst€826€1.000
Opbrengst€751€1.000
Opbrengst€683€1.000
Opbrengst€621€1.000
Investering- €3.500

We hebben de netto toekomstige kasstromen nu allemaal ‘contant gemaakt’ naar de waarde van vandaag. Zoals je kunt zien wordt de huidige waarde steeds lager wanneer we verder in de toekomst kijken.

In ons voorbeeld is de Netto Contante Waarde positief. Dit betekent dat de investering waarde toevoegt en daarmee door kan gaan. Bij een negatieve Netto Contante Waarde is de investering niet de moeite waard.

Netto Contante Waarde berekenen Excel

We hebben zojuist gezien hoe je de Netto Contante Waarde kunt berekenen aan de hand van een formule. Vooral als je naar een investering gaat kijken over veel periodes dan kan dit echter veel tijd kosten.

Je kunt de Netto Contante Waarde daarom ook makkelijk berekenen door middel van Excel. Welke formule je nodig hebt hangt af van je taalinstellingen.

In de Engelse versie van Excel kun je de Netto Contante Waarde berekenen door middel van de functie “=NPV” (Net Present Value).

Bij Excel in het Nederlands kun je de Netto Contante Waarde berekenen met de functie “=NHW”. Dit staat voor Netto Huidige Waarde.

Functie om Netto Contante waarde in Excel te berekenen. In de Engelse versie is de functie NPV en in de Nederlandse versie is de functie NHW.

Bij de rate / rente vul je r in en bij de valuta / waarde vul je de toekomstige kasstromen in.

Het is belangrijk om te weten dat Excel begint bij n=1. Wanneer je de initiële investering (jaar 0) mee wilt nemen dan moet je die nog van de uitkomst aftrekken.

Conclusie

De Netto Contante Waarde is dus een manier om te berekenen of een investering de moeite waard is. Een positieve NCW betekent dat de investering winst oplevert en een negatieve NCW betekent een verlies.

Het berekenen van de Netto Contante Waarde is een verdieping op de Discounted Cash Flow methode omdat de initiële investering ook wordt meegenomen.

Je kunt de Netto Contante Waarde zelf berekenen aan de hand van de formule uit dit artikel of met behulp van Excel.

Vond je dit artikel interessant? Schrijf je hieronder dan in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.