Categorieën
Beleggen

Wat is een realistisch rendement bij beleggen?

We kijken naar wat een realistisch rendement is bij beleggen en waarom je hier helemaal niet ontevreden mee hoeft te zijn.

Wat is een realistisch rendement bij beleggen? Als je begint met beleggen weet je vaak niet wat je qua rendement kunt verwachten. Hoewel het onmogelijk is om het rendement te voorspellen, kunnen we wel kijken naar wat een realistisch rendement is bij beleggen.

Wat kun je verwachten?

Realistisch rendement bij beleggen

Voordat we beginnen is het belangrijk om duidelijk te maken dat dit gaat om het rendement bij beleggen, niet bij speculeren. Beleggen en speculeren verschillen namelijk veel van elkaar. Hoewel het voorspellen van het rendement van beleggen onmogelijk is, kunnen we wel een goede schatting doen. Bij speculeren ligt dit anders. Het rendement van speculeren kan heel hoog zijn, maar ook heel laag. Daarom is zelfs een inschatting doen bij speculeren niet mogelijk.

Resultaten uit het verleden

Niemand kan echter voorspellen wat de toekomst gaat doen. Ook wij niet, helaas. We moeten dus een andere manier vinden om te bepalen wat een realistisch rendement is bij beleggen.

Het enige wat we hebben is het verleden. Aan de hand van de resultaten van het verleden kunnen we in inschatting maken wat de resultaten in de toekomst gaan zijn.

Hoewel resultaten uit het verleden geen betrouwbare indicator is voor de toekomst is het wel het enige wat we hebben. Daarmee is het dus ook het beste wat we hebben. Het is daarom belangrijk om in je hoofd te houden dat het verre van perfect is.

We kunnen deze resultaten dus wel gebruiken om een inschatting te maken, maar neem dus nooit blind aan dat deze resultaten zich zullen herhalen.

Hoe ziet je beleggingsportfolio eruit?

Wat een realistisch rendement is bij beleggen hangt af van verschillende factoren. Een belangrijke factor is hoe je beleggingsportfolio eruit ziet. Wat is bijvoorbeeld de verhouding tussen aandelen en obligaties? Dit bepaalt al voor een groot deel wat een realistisch rendement is.

Aandelen zijn over het algemeen meer risicovol, maar als je kijkt naar historische cijfers is het rendement ook hoger. In sommige periodes presteerden obligaties echter beter dan aandelen.

We kijken dus naar de prestaties van zowel aandelen als obligaties om de vraag te beantwoorden wat een realistisch rendement is bij beleggen.

Gemiddelde rendement in het verleden

Wat was het gemiddeld rendement van beleggen in het verleden? We kijken hierbij naar aandelen en obligaties. Dit zijn de twee meest voorkomende beleggingsproducten.

Onderzoek Vanguard

Vanguard heeft onderzocht wat de prestaties van aandelen en obligaties zijn geweest van 1926 tot 2020. Uit dit onderzoek kwam een jaarlijks gemiddeld rendement van 6,1% bij obligaties en 10,3% bij aandelen.

Het voordeel van deze studie dat deze is gedaan over een erg lange periode. De inschatting van het gemiddelde wordt daarmee beter. Maar is dit wel realistisch?

Veel dingen zijn namelijk niet meer zo als vroeger. De rente is bijvoorbeeld lang niet zo hoog als 20 jaar geleden.

Om een beter beeld te krijgen kunnen we het beste ook kijken naar de prestaties van aandelen en obligaties in het meer recente verleden.

Onderzoek FTSE Russel

Om een goed antwoord te geven op wat een realistisch rendement is bij beleggen kunnen we beter ook naar de laatste decennia kijken.

Natuurlijk geeft het onderzoek van Vanguard een goed beeld over de historische resultaten van 1926 tot 2020, maar er is ook veel veranderd in de tussentijd.

Om de resultaten van 2000 – 2020 te bekijken heeft FTSE Russel de indexen van zowel aandelen als obligaties naast elkaar gelegd.

In deze periode was het rendement op aandelen jaarlijks 11,80% en het rendement op obligaties 6,90% per jaar. Dit komt redelijk overeen met het onderzoek van Vanguard. Als je het vergelijkt met de cijfers van Vanguard zijn obligaties iets gedaald en aandelen licht gestegen.

Let wel op, 20 jaar is een relatief korte periode bij beleggen. Het gemiddeld dat uit zo’n korte periode komt is minder betrouwbaar dan een gemiddelde uit een langere periode.

Als we bijvoorbeeld kijken naar 2010 – 2020 voor dezelfde twee indexen dan was het rendement op aandelen 12,68% en het rendement op obligaties 3,48%. Dit is weer een groot verschil, vooral als je kijkt naar obligaties.

Wat is een realistisch rendement bij beleggen?

Uit de onderzoeken die zijn genoemd komt een gemiddelde van een lange periode. Dit komt neer op een rendement van 6% bij obligaties en 10% bij aandelen.

Is dit dan een realistisch rendement bij beleggen? Ja en nee.

Ja, het is een realistisch rendement omdat het een gemiddeld is over een lange periode. Hoe langer de periode, hoe betrouwbaarder het gemiddelde wordt. Over het algemeen dan. Op sommige punten is het heden natuurlijk helemaal niet meer te vergelijken met 1926. Als je alleen al kijkt naar sommige sectoren die pas 20 jaar bestaan.

Nee, want historische resultaten zijn nooit een goede voorspelling voor de toekomst. Een cliché, maar wel waar. Zoals we net al aangaven veranderen bepaalde dingen nu eenmaal. Sommige meer dan andere. Blind vertrouwen op resultaten uit het verleden kun je nooit.

Maar mijn collega had..

Misschien valt 6% bij obligaties en 10% bij aandelen per jaar wel een beetje tegen. Je hoort misschien andere mensen om je heen roepen dat ze enorm hoge rendementen hebben behaald. Misschien wel tientallen procenten per jaar.

Fear of missing out (FOMO) slaat toe. Je bent bang om de boot te missen. Jij wil net als die anderen ook profiteren van die extreem hoge rendementen.

Als dit voor jou geldt, denk dan aan het volgend. De rendementen die je hoort van anderen zijn vaak geen realistische rendementen.

Je hoort vaak alleen de successen van mensen. Dat is namelijk leuk om te vertellen. Je hoort over dat ene aandeel dat met 200% is gestegen. Wat je niet hoort is die andere drie aandelen die met verlies zijn verkocht.

Uit onderzoek is zelfs gebleken dat het voor de meeste, zelfs professionele beleggers, moeilijk is om de markt consistent te verslaan. De markt in een korte periode verslaan lukt soms wel, maar over een lange periode wordt het moeilijk. Wat je van anderen hoort is waarschijnlijk de korte periode. Daarom is indexbeleggen een erg goede strategie voor de lange termijn.

Je hoeft helemaal niet ontevreden zijn met een realistisch rendement bij beleggen. We kunnen het zelfs bewijzen. Kijk maar naar het volgende voorbeeld.

Wat doet een realistisch rendement op de lange termijn?

Als we kijken naar en realistisch rendement voor beleggen op de lange termijn dan houden we als Finansjaal eigenlijk altijd 7% aan.

Dit is een combinatie van de rendementen op aandelen en obligaties die eerder zijn genoemd. Natuurlijk zal het daadwerkelijke rendement per persoon verschillen.

7% rendement klinkt misschien nog minder leuk. We gaan je echter laten zien dat je heel tevreden mag zijn als je consistent zo’n rendement behaalt. Bekijk het volgende voorbeeld maar.

Realistisch rendement bij beleggen op de lange termijn.
€100 per maand beleggen voor 30 jaar tegen 7% rendement.

Hadden we namelijk al verteld over het rente-op-rente effect? Dit is het herinvesteren van je rendement waardoor je over een lange periode veel vermogen kunt opbouwen.

Zoals je in het bovenstaande voorbeeld kun zien begin je met een inleg van slechts €100 per maand (€36.000) over 30 jaar een eindbedrag van €113.353 bij elkaar kunt krijgen.

Zelfs met een realistisch rendement kun je dus veel vermogen opbouwen.

Conclusie: realistisch rendement beleggen

Hopelijk weet je nu beter wat je kunt verwachten als je begint met beleggen. Een realistisch rendement bij beleggen is op basis van historische resultaten dus ongeveer 6% voor obligaties en rond de 10% bij aandelen. In de meest recente geschiedenis hebben aandelen het iets beter gedaan dan obligaties, maar dit is geen garantie dat dit in de toekomst ook zo gaat zijn.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *