[7 voorbeelden] Wat is het risico van beleggen in obligaties?

Obligaties worden vaak gezien als een ‘veilige belegging’. Dit komt doordat obligaties over het algemeen minder risicovol zijn ten opzichte van aandelen. Dit betekent echter niet dat er geen risico’s zitten aan obligaties. Maar wat is het risico van beleggen in obligaties precies? We bespreken 7 voorbeelden.

Samenvatting: risico van obligaties

Om het makkelijker voor je te maken zullen we alle risico’s van obligaties die we in dit artikel bespreken eerst kort opsommen.

  1. Kredietrisico. Het risico dat een bedrijf of overheid de lening niet meer terug kan betalen.
  2. Renterisico. Het risico dat de marktrente verandert. Dit heeft invloed op de waarde van je obligatie.
  3. Risico op inflatie. Door de hoge inflatie kan je koopkracht afnemen waardoor je op een negatief rendement uitkomt.
  4. Marktrisico. Gebeurtenissen in een bepaalde sector of regio kunnen invloed hebben op je belegging.
  5. Verlagen kredietrating. Wanneer de kredietrating wordt verlaagd van een bedrijf waar je een obligatie van hebt, dan verlaagt dit de kans dat je obligatie wordt terugbetaald.
  6. Liquiditeitenrisico. Je loopt het risico om je obligatie tegen een lagere prijs te moeten verkopen wanneer het handelsvolume laag is.
  7. Call risico. Bij een callable obligatie is er het risico dat je obligatie vervroegd wordt afgelost. Het geld dat je dan terugkrijgt kun je niet voor hetzelfde rendement beleggen. Hierdoor verlies je rendement.

Wat is het risico van beleggen in obligaties?

Welke risico’s zijn er wanneer je gaat beleggen in obligaties? We bespreken de meest belangrijke risico’s in dit artikel. Op het einde kijken we naar manieren hoe je het risico kan verlagen bij het beleggen in obligaties.

1. Kredietrisico

Een obligatie is eigenlijk een certificaat van een lening aan een bedrijf of overheid. Door het kopen van een obligatie leen je dus geld uit. Dit betekent dat deze lening uiteindelijk ook moet worden terugbetaald.

Het eerste risico van het beleggen in obligaties is daarom het kredietrisico. Het kredietrisico is het risico dat een bedrijf de lening uiteindelijk niet (helemaal) meer terug kan betalen.

Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het bedrijf failliet is gegaan. In dat geval is de kans klein dat je jouw geld terug ziet. Beleggers staan namelijk redelijk achteraan in de rij bij een faillissement. Daarnaast kan het ook voorkomen dat het bedrijf aan het einde van de looptijd simpelweg niet het geld heeft om het geleende bedrag (meteen) terug te betalen.

2. Renterisico

Een van de belangrijkste risico’s bij het beleggen in obligaties is het renterisico. Hiervoor is het belangrijk om de relatie tussen rente en obligaties te begrijpen.

Wanneer de rente stijgt, dan daalt de waarde van obligaties namelijk. Hoe werkt dit precies?

Laten we als voorbeeld nemen dat je een obligatie hebt van 3%. Wanneer de marktrente stijgt naar 4%, dan kunnen mensen dus nieuwe obligaties kopen tegen 4% rente. Waarom zouden ze jouw obligatie in dat geval willen kopen? Ze krijgen meer rente bij nieuwe obligaties. In dat geval wordt jouw obligatie minder waard.

Het tegenovergestelde effect is echter ook waar. Wanneer de rente daalt, dan zal jouw obligatie in waarde stijgen. Door middel van jouw obligatie kunnen beleggers echter meer rente krijgen dan dat ze zouden krijgen bij het kopen van nieuwe obligaties (tegen de marktrente).

3. Risico op inflatie

Door het beleggen in obligaties krijg je een bepaald rentepercentage gedurende de looptijd van de obligatie. Dit lijkt qua rendement een redelijk veilige deal. Je weet namelijk wat je krijgt. Door hoge inflatie kun je echter alsnog risico lopen.

Neem als voorbeeld dat je een obligatie hebt met een couponrente van 2,5%. Wanneer inflatie naar 3,5% stijgt dan heb je uiteindelijk een rendement van -1% omdat je koopkracht afneemt.

4. Marktrisico

Bepaalde ontwikkelingen in een land of sector kunnen invloed hebben op de prijs van een obligatie. Doordat het onrustig is een bepaalde regio kunnen beleggers bijvoorbeeld uitwijken naar de obligaties in meer veilige regio’s.

Dit marktrisico heb je vrijwel altijd bij beleggen. Wanneer je bijvoorbeeld belegt in aandelen dan heb je te maken met hetzelfde risico.

5. Verlagen kredietrating

De kredietrating van obligaties is ervoor bedoeld om inzicht te geven in het risico van obligaties. Deze kredietrating wordt door een aantal ratingbureaus bepaald. Over het algemeen varieert de kredietrating van AAA (hoog) tot D (laag).

Wanneer de kredietrating wordt bepaald, dan betekent dit niet dat een bedrijf of overheid deze beoordeling voor altijd houdt. De kredietrating wordt dus regelmatig opnieuw bekeken.

Dit betekent dus ook dat de kredietrating van een bedrijf of overheid hoger of lager kan worden. Wanneer de kredietrating lager wordt, is dit risicoverhogend voor jou als belegger.

Door de lagere kredietrating kan een bedrijf of overheid namelijk minder goedkoop geld lenen. Hierdoor kan er een sneeuwbaleffect ontstaan. Doordat ze minder goedkoop geld kunnen lenen wordt het ook moeilijker om bestaande obligaties terug te betalen. Dit betekent dus ook dat ze jou minder snel terug kunnen betalen wanneer je obligaties bezit. Daarnaast kan het ook voorkomen dat ze couponrente niet meer kunnen betalen.

6. Liquiditeitenrisico

Sommige obligaties hebben genoeg handelsvolume. Dit betekent dat wanneer je de obligatie wil verkopen, er altijd wel iemand is die de obligatie van je wil kopen. Toch kan het voorkomen dat er erg weinig vraag is naar een bepaalde obligatie. Dit wordt het liquiditeitenrisico genoemd. Door de lage vraag moet je de obligatie misschien verkopen tegen een lagere prijs dan de daadwerkelijke waarde.

7. Call risico

Sommige obligaties zijn callable. In het Nederlands worden dit ook wel vervroegd aflosbare obligaties genoemd.

Callable betekent dat de uitgever van de obligatie de obligatie eerder kan aflossen dan het einde van de looptijd. Vaak is de rente van zo’n callable obligatie wel hoger omdat het risico ook hoger is.

Wanneer de rente daalt kan een uitgever van een callable obligatie deze obligatie vervroegd terug betalen zodat ze nieuwe obligaties kunnen uitgeven tegen een lagere rente.

Als belegger krijg je dan je geld terug, maar je kunt dit geld niet opnieuw investeren tegen dezelfde rente als die je eerder had. De rente is namelijk gedaald. Hierdoor verlies je dus rendement.

Wat kun je doen om het risico van obligaties te verlagen?

Om het risico van het beleggen in obligaties te verlagen kun je allereerst kijken naar de kredietrating van een obligatie. Hierdoor wordt het kredietrisico verlaagd.

Daarnaast kun je jouw obligaties goed spreiden. Denk hierbij aan het kopen van obligaties van verschillende bedrijven en overheden. Daarnaast kun je ook kijken in welke sectoren of regio’s de bedrijven actief zijn. Hiermee verlaag je het marktrisico en het kredietrisico.

Wanneer je veel verschillende obligaties koopt dan is de kans namelijk kleiner dat alle verschillende bedrijven en overheden jou niet meer terug kunnen betalen. Een handige manier om snel voor een goede spreiding te zorgen is het beleggen in een obligatie ETF.

Daarnaast kun je kijken naar het handelsvolume van de obligatie, zodat je het liquiditeitenrisico verlaagt. Bovendien kun je kijken of een obligatie callable is.

Aan het renterisico en het risico op inflatie kun je zelf niet zoveel doen. Toch is het goed om bewust te zijn van deze risico’s wanneer je gaat beleggen in obligaties.

Ten slotte is het een algemene tip om niet blind voor de obligatie met de hoogste couponrente te kiezen. Een hogere rente betekent namelijk in het algemeen ook een hoger risico.

Conclusie

Het beleggen in obligaties brengt dus ook risico met zich mee, ondanks dat obligaties vaak als veilige belegging worden gezien. Gelukkig heb je zelf wel invloed op veel van deze risico’s.

Wil je meer van zulke artikelen lezen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Nieuwe artikelen komen dan automatisch in je inbox.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.