Vermogensverdeling in Nederland: hoe zit het precies?

Vrijwel iedereen weet dat het vermogen niet gelijk is verdeeld in de wereld. Ook binnen Nederland zitten er verschillen in het vermogen van huishoudens. Om hier een beter beeld van te krijgen kijken naar de vermogensverdeling in Nederland.

We kijken hierbij ook nog naar de invloed van andere factoren zoals type huishouden, leeftijd en migratieachtergrond.

Vermogensverdeling Nederland

De data die we in dit artikel gebruiken komt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eerst zullen we naar de data kijken van het meest recente jaar dat beschikbaar is bij het CBS, namelijk 2020. Daarna kijken we ook naar een trend over een langere periode.

Het vermogen is een optelsom van alle bezittingen, min de schulden. De cijfers in dit artikel zijn inclusief de eigen woning en de hypotheekschuld.

In de onderstaande tabel zie je een overzicht van de vermogensverdeling in zowel procenten als absolute getallen.

VermogenHuishouden %Huishoudens #
tot -5 000 euro9,87%779.000
-5.000 tot 0 euro5,25%414.100
0 tot 1.000 euro5,26%415.400
1.000 tot 5.000 euro8,05%635.500
5.000 tot 10.000 euro4,25%335.700
10.000 tot 20.000 euro5,23%412.900
20.000 tot 50.000 euro9,02%711.900
50.000 tot 100.000 euro9,37%739.800
100.000 tot 200.000 euro13,42%1.058.800
200.000 tot 500.000 euro20,11%1.587.100
500.000 tot 1 miljoen euro6,64%524.300
1 miljoen euro of meer3,52%277.800

Wat opvalt is dat de meeste huishoudens in de vermogensgroep €200.000 tot €500.000 vallen. Maar liefst 1 op de 5 huishoudens behoren tot deze groep.

Daarnaast is het opmerkelijk dat 15% van de huishoudens een negatief vermogen heeft. Dit is een grote groep van meer dan 1 miljoen huishoudens.

Ten slotte zijn er 227.800 huishoudens met een vermogen van meer dan 1 miljoen euro. Dit is 3,52% van het totale aantal huishoudens.

Vermogensverdeling Nederland per jaar

We hebben zojuist gekeken naar het meest recente jaar (2020). Toch is het ook interessant om te kijken naar hoe de vermogensverdeling is geweest in de afgelopen jaren.

We kijken hierbij naar de periode 2006 tot en met 2020. Hieronder hebben we de data gevisualiseerd. Onder de afbeelding zullen we de cijfers bespreken.

Staafdiagram met de vermogensverdeling in Nederland in de periode 2006 tot en met 2020. Gevisualiseerd is hoeveel procent van de huishoudens in elke vermogensgroep vielen.

Bij veel van de groepen is er over de jaren heen niet zoveel veranderd. We zullen daarom alleen de meest opvallende zaken bespreken.

Huishoudens met een negatief vermogen

Allereerst is het opvallend dat het aantal huishoudens met een negatief vermogen een flinke stijging heeft doorgemaakt in de periode 2011 tot en met 2014.

Op het hoogtepunt (ofwel dieptepunt) in 2014 hadden maar liefs 27,5% van de Nederlandse huishoudens een negatief vermogen.

Wellicht is dit een gevolg van de financiële crisis van 2008 / 2009. Veel huizen kwamen toen onder water te staan, wat betekent dat de hypotheekschuld hoger is dan de woningwaarde. Dit kan een behoorlijke impact hebben op het totale vermogen.

Het aantal mensen met een negatief vermogen is wel weer gedaald vanaf 2015. In het jaar 2020 hadden nog ‘slechts’ 15% van de huishoudens een negatief vermogen.

Huishoudens met een vermogen van meer dan €100.000

Een ander groot effect is te zien bij huishouden met een vermogen dat groter is dan €100.000.

Het aantal huishoudens met een vermogen van meer dan €100.000 was het laagste in 2013. Dit viel dus ongeveer gelijk met de piek van het aantal huishoudens met een negatief vermogen.

In 2013 hadden 31,99% van de huishoudens een vermogen van meer dan €100.000. In 2020 is dit gestegen naar 43,69% van alle huishoudens.

Huishoudens met een vermogen tussen de €0 en de €100.000

We hebben nu de hoge en lage uitschieters besproken. Ten slotte is er nog de groep huishoudens met een positief vermogen van minder dan €100.000. Dit is de groep die in het midden zit.

In deze groep is de kleinste verandering te zien. Het meest opvallende is dat in de periode 2006 tot en met 2010 ruim 50% van de huishoudens tot deze groep behoorde.

Vanaf 2011 is deze groep gedaald. In de jaren 2011 tot en met 2020 was dit ruim 40% van de huishoudens. In deze periode is het percentage wel redelijk stabiel gebleven.

Vermogensverdeling per type huishouden

We hebben zojuist inzicht gegeven in de verdeling van vermogen over de Nederlandse bevolking. Het is ook interessant om te kijken naar andere factoren die wellicht invloed hebben op de vermogensverdeling.

Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar het gemiddelde vermogen per type huishouden dan zien we ook grote verschillen.

Type huishoudenGemiddeld vermogen
Eenpersoonshuishouden€129.100
Eenoudergezin€120.400
Paar, zonder kind€330.100
Paar, met kind(eren)€304.900

Eenoudergezinnen hebben gemiddeld gezien het laagste vermogen. Eenpersoonshuishoudens zitten hier niet ver vandaan. Deze huishoudens hebben een gemiddeld vermogen van respectievelijk €120.400 en €129.100.

Koppels zonder kinderen hebben het grootste vermogen van alle type huishoudens, op de voet gevolgd door koppels met kinderen. Deze twee type huishoudens hebben een gemiddeld vermogen van respectievelijk €304.900 tot €330.100.

Vermogensverdeling Nederland per leeftijd

Leeftijd is een andere factor die invloed heeft op het vermogen van huishoudens. Hierbij wordt er gekeken naar de leeftijd van de hoofdkostwinner. We kijken hierbij naar het gemiddeld vermogen per leeftijd.

LeeftijdGemiddeld vermogen
tot 25 jaar€8.000
25 – 35 jaar€55.600
35 – 45 jaar€144.400
45 – 55 jaar€265.900
55 – 65 jaar€331.900
65 – 75 jaar€343.600
75 – 85 jaar€312.600
85 jaar en ouder€252.900

Het is duidelijk te zien dat ouderen gemiddeld gezien het grootste vermogen hebben.

Nederlanders hebben het hoogste vermogen in de leeftijdsgroep 65 tot 75. Dit is wellicht logisch, want tot en met 65 komt er nog geld binnen via werk. Daarna gaan veel mensen waarschijnlijk voor een gedeelte van hun vermogen leven, waardoor het afneemt.

Wanneer je belegt dan heb je bij een hogere leeftijd ook langer de tijd gehad om te profiteren van het rente-op-rente effect. Dit kan ook een verklaring zijn dan ouderen vaak een hoger vermogen hebben dan jongeren.

Ten slotte valt het op dat er een sterke procentuele stijging zit in het vermogen tot een leeftijd van 45 jaar. Daarna wordt de groei minder sterk.

Vermogensverdeling per migratieachtergrond

De migratieachtergrond van mensen die in Nederland wonen heeft ook een grote invloed op de vermogensverdeling.

Zoals je in de onderstaande afbeelding kunt zien is het vermogen ongelijk verdeeld wanneer je kijkt naar de migratieachtergrond van de hoofdkostwinner.

Staafdiagram met het gemiddeld vermogen per migratieachtergrond in Nederland. Mensen met een Nederlandse achtergrond hebben met €266.700 het grootste gemiddeld vermogen en niet-westerse mensen hebben met €56.200 het kleinste gemiddeld vermogen.
Gemiddeld vermogen per migratieachtergrond (2020).

Mensen met een Nederlandse achtergrond hebben een gemiddeld vermogen van €266.700, terwijl niet-westerse mensen gemiddeld een vermogen van €56.200 hebben. Westerse mensen (naast Nederlanders) vallen hier met €181.600 tussenin.

Conclusie

Hopelijk heb je door dit artikel een beter beeld gekregen van de vermogensverdeling in Nederland. Wil je nog meer van zulke artikelen lezen, bekijk dan ook een van de onderstaande artikelen.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.