Privacyverklaring

We willen je graag wijzen op welke manier we je persoonsgegevens verwerken, waarom we dit doen en hoe we omgaan met de gegevens die we hebben verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Doordat je gebruik maakt van onze diensten kan het zijn dat we je persoonsgegevens verwerken. Hieronder vind je alle manieren waarop dit kan gebeuren.

Inschrijven nieuwsbrief

Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief door je e-mailadres op te geven. Omdat we niet onnodig veel persoonsgegevens willen verzamelen is het niet nodig om meer gegevens achter te laten.

Gedrag op de website

Door middel van Google Analytics wordt het aantal bezoekers en het gedrag van deze bezoekers op de website bijgehouden.

Reactie plaatsen onder een artikel

Wanneer je een reactie plaatst dan verwerken we jouw IP-adres op. Dit doen we om reacties te kunnen beheren en om spam te blokkeren. Bovendien is jouw reactie zichtbaar voor andere bezoekers. Deze reactie blijft staan zolang het artikel online staat.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via finansjaal@gmail.com. We zullen deze informatie dan meteen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens voor het optimaliseren van onze website. Daarnaast verwerken we ze ten behoeve van communicatie. Denk hierbij aan mailcontact of reacties onder artikelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 2 jaar. E-mailadressen die worden achtergelaten worden bewaard zolang je blijft ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Cookies

Om onze website te verbeteren maken we gebruiken van het programma Google Analytics. We geven geen toestemming aan Google om jouw gegevens met derden te delen. Kijk hier om meer informatie te vinden over Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt naar jou toe te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar finansjaal@gmail.com. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Finansjaal neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met finansjaal@gmail.com.