Internal Rate of Return (IRR) berekenen

Door het berekenen van de Internal Rate of Return (IRR) kun je het rendement van een potentiële investering berekenen aan de hand van de verwachte kasstromen. In dit artikel gaan we kijken hoe je de IRR kunt berekenen en interpreteren.

Wat is de Internal Rate of Return?

Door het berekenen van de Internal Rate of Return (IRR) kun je een beter beeld krijgen van potentiële investeringen.

De Internal Rate of Return is de disconteringsvoet waarbij de Netto Contante Waarde precies op 0 uitkomt.

De IRR is ook wel de verwachte samengestelde jaarlijkse rendement (CAGR) op een investering.

Ben je nog niet zo goed bekend met de Netto Contante Waarde? Lees dan eerst ons artikel over het berekenen van de Netto Contante Waarde. Deze basis heb je nodig om de Internal Rate of Return te begrijpen.

Huidige en toekomstige waarde van kasstromen

Voordat we naar de formule voor de Internal Rate of Return gaan is het belangrijk om de huidige en toekomstige waarde van kasstromen te begrijpen.

Toekomstige waarde

Wanneer je op dit moment geld hebt en dit zou investeren, dan heb je in de toekomst een hoger bedrag. Je behaalt dan namelijk rendement op je geld.

Je kunt de volgende formule gebruiken om de toekomstige waarde te berekenen van geld dat je nu hebt:

Formule voor het berekenen van de toekomstige waarde van geld.

Hierbij is r de disconteringsvoet. Dit is het percentage waarmee je verwacht dat het geld in de toekomst meer waard wordt.

Huidige waarde

Hetzelfde principe geldt voor een bedrag dat je in de toekomst verwacht te krijgen. De huidige waarde van dit geld is namelijk lager.

Formule voor het berekenen van de huidige waarde van geld.

Formule om de Internal Rate of Return te berekenen

De formule voor de Internal Rate of Return lijkt erg op de de formule voor de Netto Contante Waarde.

Je kunt de Netto Contante Waarde met de volgende formule berekenen:

Formule voor het berekenen van de Netto Contante Waarde.

De formule bevat de volgende onderdelen:

  • Sommatieteken (Σ). Dit betekent dat de formule achter dit teken voor n keer wordt berekend en opgeteld. Bij de eerste berekening geldt ook t = 0.
  • Toekomstige kasstroom (Rt). Dit is de toekomstige netto kasstroom die je verwacht per periode (t). Je komt op dit bedrag uit door de opbrengst min de kosten te doen.
  • Disconteringsvoet (r). Dit is het percentage waarmee je de kasstromen wil disconteren. Dit kan bijvoorbeeld de rente zijn of het verwachte rendement op alternatieve investeringen. Bedrijven gebruiken vaak ook de Weighted Average Cost of Capital (WACC) als disconteringsvoet.
  • Het aantal periodes (t). Vaak worden hier jaren gebruikt. Dit zijn de periodes in de toekomst waarvan je kasstromen wil disconteren.

Met de Netto Contante Waarde ga je dus de huidige waarde berekenen van alle toekomstige kasstromen.

Bij de Internal Rate of Return ga je de disconteringsvoet (r) berekenen bij een Netto Contante Waarde van 0.

De formule voor de Internal Rate of Return wordt dan:

Formule voor het berekenen van de Internal Rate of Return (IRR).

Zoals je ziet is de formule gelijk aan die van de Netto Contante Waarde, behalve dat de Netto Contante Waarde (NCW) op 0 staat. Je gaat dan op zoek naar de disconteringsvoet (r) waarbij dit het geval is.

IRR berekenen: voorbeeld

Hoe kun je de IRR zelf berekenen? We gaan naar een voorbeeld kijken.

Om de relatie tussen de Netto Contante Waarde en de Internal Rate of Return nog duidelijker te maken kijken we eerst naar de berekening van de Netto Contante Waarde.

Stel je voor dat je de komende vijf jaar verwacht dat de netto kasstroom €1.000 per jaar is. De initiële investering (jaar 0) bedraagt €3.500.

We rekenen dan met de volgende cijfers:

VandaagJaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4Jaar 5
-€3.500€1.000€1.000€1.000€1.000€1.000

Het aantal periodes (t) is vijf en we gaan uit van een disconteringsvoet (r) van 10%.

Je komt dan tot de volgende Netto Contante Waarde:

Voorbeeld berekenen Netto Contante Waarde.

Zoals je ziet is de Netto Contante Waarde positief. Deze is namelijk €290. Voor de Internal Rate of Return moet de NCW echter 0 zijn.

Dit betekent dus dat de disconteringsvoet van 10% te laag is. We kunnen de disconteringsvoet dus iets aanpassen.

Bij een disconteringsvoet (r) van 13,20% komt de Netto Contante Waarde precies op 0 uit.

Voorbeeld berekenen Internal Rate of Return.

De Internal Rate of Return is dus 13,20%. Dit betekent dus ook dat het samengestelde jaarlijkse groeipercentage 13,20% is op deze investering.

Internal Rate of Return berekenen in Excel

We hebben net een voorbeeld gegeven van hoe je de IRR kunt berekenen. Je moet de formule echter vaak uitrekenen (en de disconteringsvoet aanpassen) om uiteindelijk precies op 0 uit te komen.

De Internal Rate of Return berekenen met Excel is daarom veel makkelijker. Het enige wat je nodig hebt is een reeks met cijfers, waarvan er minimaal één positief is en minimaal één negatief.

In de Engelse versie kun je de functie “=IRR” gebruiken en in de Nederlandse versie kun je “=IR” gebruiken.

Voorbeeld van de Internal Rate of Return (IRR) in Excel.

Wat zegt de IRR?

Wat kun je opmaken uit de hoogte van de Internal Rate of Return?

Allereerst is het voor bedrijven belangrijk dat de IRR hoger is dan de WACC. Wanneer het rendement (IRR) lager is dan de kosten van het kapitaal (WACC) dan is het waarschijnlijk niet interessant om in het project te investeren.

Daarnaast kun je met de IRR ook twee verschillende projecten vergelijken. Hoewel beide projecten waarde toevoegen, kun je het rendement met elkaar vergelijken door de Internal Rate of Return.

Conclusie

Laten we de meest belangrijke punten uit dit artikel kort samenvatten.

Met de Internal Rate of Return kun je berekenen bij welke disconteringsvoet de Netto Contante Waarde 0 is. Zowel bedrijven als beleggers gebruiken dit om een beter beeld te krijgen van een potentiële investering.

Een hogere IRR betekent ook een hoger rendement op de investering. Voor bedrijven is het belangrijk dat de Internal Rate of Return (IRR) hoger is dan de Weighted Average Cost of Capital (WACC).

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.