Wat is de Discounted Cash Flow methode? [voorbeeld]

De Discounted Cash Flow methode wordt gebruikt om te bepalen of een investering de moeite waard is. Voor zowel beleggers als bedrijven kan het interessant zijn om de DCF te berekenen. Met de DCF-methode wordt er een inschatting gemaakt van de toekomstige kasstromen en worden deze teruggerekend naar de huidige waarde.

Wat is de Discounted Cash Flow methode?

De Discounted Cash Flow (DCF) methode wordt gebruikt om de waarde van een investering te berekenen op basis van de toekomstige cash flow (kasstromen). De Nederlandse vertaling is dan ook de verdisconteerde kasstroom methode.

Hierbij wordt er ook gekeken naar de huidige waarde van de toekomstige kasstromen.

Toekomstige kasstromen hebben namelijk niet dezelfde waarde als kasstromen vandaag. Hetzelfde bedrag vandaag is meer waard dan hetzelfde bedrag over tien jaar.

De DCF-methode kan zowel door bedrijven als beleggers worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van een potentiële investering.

Discounted Cash Flow methode berekening

Voordat we een voorbeeld van de DCF-methode benoemen gaan we eerst kijken naar de berekening van de Discounted Cash Flow.

We kunnen de volgende formule gebruiken bij de Discounted Cash Flow methode:

De formule van de Discounted Cash Flow methode.

Het is dus geen erg complexe formule. Toch zullen we de onderdelen uit deze formule een voor een bespreken.

Het sommatieteken (Σ)

Dit betekent dat de formule achter dit teken voor n keer wordt uitgerekend en opgeteld. Bij de eerste keer gaan we daarbij uit van t = 1.

Cash Flow (Rt)

Dit is de grootte van de kasstromen die je per jaar verwacht. Je kunt de cash flow per jaar berekenen door de verwachtte kosten van de verwachtte opbrengsten af te trekken.

Wanneer er in een jaar verlies wordt verwacht dan kan de cash flow daarom ook negatief zijn. Dit komt vaak in de eerste jaren van een project voor.

Disconteringsvoet (r)

Zoals we eerder hebben benoemd zijn toekomstige kasstromen (cash flow) minder waard op dit moment.

De disconteringsvoet is de ratio die aangeeft met welk percentage de toekomstige kasstromen minder waard worden in de toekomst.

Vaak wordt de rente als disconteringsvoet gebruikt omdat je geld met dit bedrag zou kunnen groeien wanneer je het geld op dit moment al zou hebben gehad.

Bedrijven gebruiken de WACC (weighted average costs of capital) vaak ook als disconteringsvoet bij de DCF-methode.

Bij de WACC wordt er namelijk rekening gehouden met de kosten van zowel eigen vermogen als van het vreemde vermogen. Je krijgt dan een beeld van de kosten van het totale kapitaal.

In het Nederlands zijn dit de gewogen gemiddelde kosten van het kapitaal van een bedrijf. De formule voor de WACC is:

De afkortingen staan voor de volgende cijfers:

  • E. De marktkapitalisatie / beurswaarde van een bedrijf. Dit is het totale aantal aandelen keer de prijs van een aandeel.
  • D. Marktwaarde van de schulden.
  • Re. Kosten van de beurswaarde / marktkapitalisatie.
  • Rd. Kosten van de schulden.
  • Tc. Belastingtarief voor bedrijven.

Aantal jaren (t)

Dit is het aantal jaren dat de investering duurt. We beginnen met tellen in het jaar nadat het project is gestart. Daarom staat er ook t = 1 in de formule voor de Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow methode: voorbeeld

Laten we beginnen met het voorbeeld van de Discounted Cash Flow methode.

We gaan hierbij uit van dat het project drie jaar duurt. De discounted rate is 5%. In de onderstaande tabel kun je de cash flow van dit project per jaar vinden.

 Jaar 1Jaar 2Jaar 3
Opbrengst€2.50080.000200.000
Kosten€100.000€50.000€30.000
Cash Flow- €97.500€30.000€170.000

Wanneer de we formule voor Discounted Cash Flow invullen dan komen we tot de volgende berekening:

Een voorbeeld van de ingevulde formule van de Discounted Cash Flow methode.

In de drie jaar dat het project loopt wordt dus verwacht dat het een positief resultaat gaat opleveren van €81.206. Dit betekent dat het project financieel gezien waarschijnlijk de moeite waard is.

Hierbij is rekening gehouden met de toekomstige waarde van de verwachte kasstromen. Er wordt bijvoorbeeld voor de €170.000 in het derde jaar slechts gerekend met het bedrag €146.852 (de waarde nu).

Berekening van de kasstroom in het derde jaar van het voorbeeld.

Dit komt door de disconteringsvoet die wordt meegenomen. In het derde jaar is deze hoger dan 5% doordat het meerdere jaren in de toekomst is.

Waar kun je op letten bij de Discounted Cash Flow methode

Hoewel de Discounted Cash Flow methode een goede manier is om te bepalen of een investering de moeite waard is, zitten er ook een aantal beperkingen aan deze methode.

De grootste beperking van de Discounted Cash Flow methode is dat je een inschatting moet maken van de toekomstige kasstromen.

Je moet dus voor meerdere jaren vooruit gaan inschatten hoeveel geld er binnen gaat komen en hoeveel kosten je gaat maken.

Dit is moeilijk te voorspellen, zeker wanneer je verder in de toekomst gaat kijken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tien jaar.

Hoe verder je de DCF-methode gaat toepassen in de toekomst, hoe moeilijker het wordt om de cash flow goed in te schatten voor de Discounted Cash Flow methode.

Het is daarnaast soms ook lastig om de disconteringsvoet te bepalen voor een bepaald project. Zoals eerder vermeld kan de WACC berekening je hierbij helpen. Bij deze formule worden namelijk de kosten van het hele vermogen meegeteld, niet alleen van het vreemde vermogen.

Door het berekenen van de WACC ga je elk project echter afzetten tegen een andere disconteringsvoet.

Daarom kiezen bedrijven er ook vaak voor om een standaard disconteringsvoet (hurdle rate) te gebruiken voor alle investeringen. Je zet dan elke investering af tegen dezelfde disconteringsvoet.

Kortom, zoals je kunt zien kan er behoorlijk veel misgaan bij het inschatten van de cijfers waarmee je de Discounted Cash Flow gaat berekenen.

Wanneer je de kasstromen verkeerd inschat dan kun je een verkeerd beeld krijgen van of de investering de moeite waard is. Je loopt dan het risico dat je wellicht gaat investeren in een project dat het geld (achteraf) toch niet waard is.

Conclusie

De Discounted Cash Flow methode kan dus een beeld geven van de toekomstige kasstromen en de waarde van deze kasstromen. Op deze manier kunnen zowel bedrijven als beleggers een inschatting maken of een investering de moeite waard is.

Deze berekening lijkt erg op de Netto Contante Waarde. Het verschil tussen de Discounted Cash Flow en de Netto Contante Waarde is echter dat er bij de Netto Contante Waarde ook rekening wordt gehouden met de initiële investering (jaar 0). Deze investering wordt niet meegenomen bij de DCF-methode.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.