Wat is de WACC en hoe kun je het berekenen?

De Weighted Average Cost of Capital (WACC) is Nederlands voor gewogen kosten van het kapitaal. Dit is een kengetal dat door zowel bedrijven als beleggers wordt gebruikt om te bepalen of iets een goede investering is. In dit artikel gaan we kijken naar de toepassingen van de WACC en hoe je dit kengetal kunt berekenen.

Wat is de WACC?

WACC staat voor Weighted Average Cost of Capital. In het Nederlands ook wel gewogen gemiddelde kosten van kapitaal genoemd.

De WACC geeft eigenlijk aan hoeveel de financiering van een bedrijf kost. Wanneer we het over de financiering hebben dan bedoelen we het kapitaal dat een bedrijf heeft om te investeren. Dit kapitaal kan bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.

De kosten van het kapitaal worden daarna gewogen tegen de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen van een bedrijf.

Later in dit artikel gaan we verder in op hoe de formule voor de Weighted Average Cost of Capital precies werkt. Eerst kijken we naar verschillende redenen om de WACC te berekenen.

Waarom de WACC berekenen?

De Weighted Average Cost of Capital (WACC) kan zowel worden berekend vanuit het perspectief van bedrijven als het perspectief van beleggers.

WACC voor bedrijven

Voor bedrijven kan de WACC belangrijk zijn om te bepalen hoeveel een uitbreiding van het kapitaal kost. Dit kan bijvoorbeeld een rol spelen bij het uitbreiden naar andere markten. Vaak is daar namelijk kapitaal voor nodig.

Vaak wordt de WACC gebruikt als disconteringsvoet bij de Discounted Cash Flow methode en het berekenen van de Netto Contante Waarde. Deze methodes worden gebruikt om te bepalen of een investering financieel gezien de moeite waard is.

De WACC geeft voor bedrijven een beter beeld dan bijvoorbeeld de rente, omdat er bij de gewogen kosten van het kapitaal rekening wordt gehouden met zowel het eigen als het vreemde vermogen.

WACC voor beleggers

Voor beleggers kan de WACC een indicatie geven of een bedrijf een goede investering is. Wanneer je als belegger geld investeert in een bedrijf dan wil je natuurlijk ook dat dit geld iets oplevert.

Beleggers vergelijken de WACC daarom met de ROE (rendement op het eigen vermogen). Wanneer de WACC van een bedrijf lager is dan de ROE dan levert een (extra) investering dus iets op.

In het geval dat de kosten van het kapitaal (WACC) hoger zijn dan het rendement (ROE) dan levert elke extra investering verlies op. Een andere investering is dan wellicht beter voor de belegger.

Formule om WACC te berekenen

De formule om de Weighted Average Cost of Capital te berekenen luidt als volgt:

  • E. Het eigen vermogen van een bedrijf.
  • D. De schulden van een bedrijf.
  • Re. De kosten van het eigen vermogen.
  • Rd. De kosten van het vreemde vermogen.
  • Tc. Het belastingtarief voor bedrijven.

De formule bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste gedeelte wordt gebruikt om de gewogen gemiddelde kosten van het eigen vermogen te berekenen:

Formule voor het berekenen van de kosten van het eigen vermogen.

Het laatste gedeelte wordt gebruikt om de gewogen gemiddelde kosten van de schulden te berekenen:

Formule voor het berekenen van de kosten van het vreemde vermogen.

Wanneer we deze twee uitkomsten bij elkaar optellen dan krijgen we de gewogen kosten van het kapitaal (WACC).

We zullen nu iets dieper ingaan op alle onderdelen van de formule om de WACC te berekenen.

Eigen vermogen (E)

Dit is de beurswaarde / marktkapitalisatie van een bedrijf. Dit is dus het eigen vermogen van een bedrijf. Dit kapitaal wordt onder andere aangetrokken door het uitgeven van aandelen.

Je kunt de beurswaarde / marktkapitalisatie uitrekenen door het totale aantal aandelen te vermenigvuldigen met de prijs van een aandeel.

Vreemde vermogen (D)

Dit is het vreemde vermogen van een bedrijf. Het is een optelsom van alle schulden van een bedrijf. Denk hierbij onder andere aan uitstaande obligaties.

Kosten van de eigen vermogen (Re)

De kosten van het eigen vermogen geven aan hoeveel het eigen vermogen van een bedrijf kost.

Wanneer beleggers een dividenduitkering krijgen, dan zijn dit namelijk kosten voor het bedrijf. Het kapitaal (eigen vermogen) dat beleggers hebben geïnvesteerd in het bedrijf kost dus geld.

De kosten van het eigen vermogen geven aan wat de het minimale rendement is wat beleggers verwachten bij het investeren in dit bedrijf.

De kosten van het eigen vermogen kunnen worden berekend door middel van twee modellen:

Kosten van het vreemde vermogen (Rd)

Wat kost het vreemde vermogen van een bedrijf? We weten allemaal dat geld lenen ook geld kost. Wanneer bedrijven geld lenen dan kunnen we dus in kaart brengen hoeveel dit vreemde vermogen kost.

Bedrijven geven bijvoorbeeld obligaties uit om geld te lenen van beleggers. Het rendement op de obligaties geeft eigenlijk ook meteen aan hoeveel de obligaties kosten voor het bedrijf zelf.

De kosten van het vreemde vermogen zijn relatief makkelijk te berekenen. Hiervoor hoeven we alleen het gemiddelde jaarlijkse rentepercentage te delen door het totale bedrag aan schulden.

Formule voor het berekenen van de kosten van het vreemde vermogen voor belasting.

Je komt dan uit op de kosten van schulden voor belasting. In de formule vermenigvuldigen we deze kosten echter nog met (1 – T).

Dit wordt gedaan omdat de rente aftrekbaar is bij de belasting. De daadwerkelijke kosten van de schulden worden dus lager doordat deze schulden een belastingvoordeel opleveren.

Belastingtarief (Tc)

Dit is de vennootschapsbelasting die bedrijven in Nederland moeten betalen. Voor het jaar 2022 geldt er een belastingtarief van 15% tot een winst van €395.000. Bij een hogere winst wordt het belastingtarief hoger, namelijk 25,8%.

WACC berekenen: een voorbeeld

De formule voor het berekenen van de WACC ziet er wellicht wat moeilijk uit. Daarom gaan we stap voor stap een voorbeeld berekenen.

Voor de berekening gaan we uit van het volgende:

  • Beurswaarde (E): €500.000.
  • Schulden (D): €150.000.
  • Kosten van beurswaarde (Re): 15%.
  • Kosten van schulden (Rd): 5%.
  • Belastingtarief (Tc): 15%.

De aandelen van het bedrijf zijn bij elkaar €500.000 waard. Daarnaast heeft het bedrijf nog €150.000 aan vreemd vermogen door uitstaande obligaties.

Het eigen vermogen kost 15% en het vreemde vermogen kost 5%. Het belastingtarief in Nederland is, zoals we eerder hebben gezien, 15%.

Wanneer we dit in de formule invullen dan komt de WACC uit op 12,52%. Dit zijn dus de gewogen kosten van het kapitaal, zowel eigen als vreemd vermogen.

Dit betekent dat de gemiddelde kosten van het kapitaal dat in het bedrijf 12,52% zijn.

De kosten voor eigen vermogen en de kosten voor schulden zijn hierbij gewogen tegen het procentuele deel aan eigen vermogen en schulden dat een bedrijf heeft.

Conclusie

De WACC is dus handig voor zowel bedrijven als beleggers. Het geeft aan hoeveel het kapitaal (eigen vermogen en vreemd vermogen) kost voor een bedrijf.

Het berekenen van de WACC is redelijk eenvoudig wanneer je de kosten van eigen vermogen en de kosten van vreemd vermogen weet, maar wat lastiger wanneer je dit ook nog zelf moet berekenen.

Gelukkig kun je de WACC van veel bedrijven ook op het internet of bij je broker vinden.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.