<

Dividend bij aandelen en ETF’s: hoe werkt het?

Dividend kan een belangrijke rol spelen bij beleggen. Toch hoeft een hoog dividend niet altijd goed te zijn. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over dividend bij het beleggen in aandelen en ETF’s.

Wat is dividend?

Dividend is de uitkering van de winst van een bedrijf aan de aandeelhouders. Hiermee bedankt het bedrijf de aandeelhouders als het ware voor het investeren. Een bedrijf heeft eigenlijk twee mogelijkheden wat het met de winst kan doen. De eerste optie is de winst uitkeren, dus de winst verdelen over de aandeelhouders. De tweede optie is de winst niet uitkeren, maar in plaats daarvan herinvesteren om het bedrijf te laten groeien.

Waarom keren bedrijven dividend uit?

Bedrijven kunnen dividend uitkeren om verschillende redenen. De eerste is dat ze simpelweg geen (grote) mogelijkheden meer zien voor groei of innovatie.

Ze hebben bijvoorbeeld al een groot deel van de markt in handen of de markt is al helemaal verzadigd. Om een voorbeeld te noemen. In de energiemarkt is weinig ruimte voor een grote groei, omdat iedereen al stroom afneemt. Als bedrijven geen mogelijkheden meer zien voor groei, dan hebben ze geen betere besteding van de winst dan het uitkeren aan de aandeelhouders.

Dit is misschien wat kort door de bocht. Als de winst (regelmatig) wordt uitgekeerd aan aandeelhouders dan wordt het aandeel ook interessanter om te kopen voor beleggers. Hierdoor blijft de waarde / koers van het aandeel, en daarmee het bedrijf, hoog.

Sectoren die vaak dividend uitkeren

Bepaalde sectoren staan wel bekend om het vaak uitkeren van dividend. Zoals net kort aangehaald zijn dit sectoren die weinig mogelijkheden hebben voor groei, bijvoorbeeld omdat de markt al verzadigd is. Voorbeelden van sectoren die vaak dividend uitkeren zijn energie, banken en telecom.

Hoe vaak keren bedrijven dividend uit?

Het bestuur bepaalt de hoogte van de dividenduitkering en dit wordt goedgekeurd op de aandeelhoudersvergadering. Vaak keren bedrijven één keer per jaar dividend uit, maar het kan ook zijn dat dit vaker gebeurt. Bovendien kan het zo zijn dat er naar aanleiding van goede resultaten wordt besloten om een extra dividenduitkering te doen naast de standaard dividenduitkering(en).

Bedrijven keren dus niet altijd dividend uit

Bedrijven zijn niet verplicht om dividend uit te keren. Als het slechter gaat met een bedrijf, dan kunnen ze ervoor kiezen om het te verlagen of zelfs te schrappen. Bovendien kunnen ze ook nieuwe groeimogelijkheden ontdekken, waardoor ze de winst niet willen uitkeren maar juist investeren in deze nieuwe mogelijkheden. Het verlagen of schrappen van dividend hoeft dus niet per se iets slechts te zijn.

Soms is het door omstandigheden nodig om het dividend te verlagen of zelfs helemaal te schrappen. Dit kan dan wel gelden als een negatief signaal naar de aandeelhouders. Het bedrijf komt door het verlagen of schrappen van het dividend namelijk minder sterk over. Het gevolg hiervan is dat veel beleggers hun aandelen gaan verkopen, waardoor de koers daalt. Voor sommige bedrijven is zo’n scenario precies de reden om niet te beginnen aan het uitkeren van dividend.

Je hebt dus geen garantie dat bedrijven dividend uitkeren. Er zijn echter wel bedrijven die consistent een goed dividend uitkeren over een lange periode. De aandelen van deze bedrijven worden ook wel dividend aandelen genoemd. Historische resultaten zijn nooit een garantie voor de toekomst, dat werd pijnlijk duidelijk toen Shell tijdens de Coronacrisis voor het eerst in het dividend sneed sinds de Tweede Wereldoorlog.

Groeiaandelen: bedrijven die geen dividend uitkeren

Het hoeft helemaal geen slecht teken te zijn als een bedrijf geen dividend uitkeert. Er is zelfs een grote groep bedrijven die het nooit uitkeert. Dit zijn bijvoorbeeld grote Tech-bedrijven zoals Google en Uber. Google maakt heel veel winst, maar stopt dit in talloze innovatieprojecten. Ze ontwikkelen veel nieuwe dingen, denk hierbij aan Google Maps. Google richt zich dus op groei en innovatie, waardoor ze geen dividend uitkeren. Uber kan geen winst uitkeren, want het bedrijf heeft nog nooit winst gemaakt. Dan wordt het natuurlijk lastig uitkeren.

Startups keren nooit dividend uit omdat ze focussen op groei.
Author

Google en Uber zijn twee voorbeelden van bedrijven die heel erg op groei gefocust zijn, waardoor er geen dividend wordt uitgekeerd. Dit wil niet zeggen dat deze aandelen een slechte investering zijn. Als het bedrijf het dividend investeert in groeiprojecten, dan kan de waarde van het aandeel in de toekomst nog verder stijgen. Daarom worden deze aandelen ook wel groeiaandelen genoemd.

Dividendrendement

Om te bepalen of het dividend dat een bedrijf uitkeert hoog is, wordt er gekeken naar het dividendrendement. Dit geeft aan hoe hoog de dividenduitkering is ten opzichte van de koers van het aandeel.

Dividendrendement = dividenduitkering / koers aandeel * 100%
Author

Als de dividenduitkering €2 is en de koers van het aandeel is €40, dan is het dividendrendement 5%.

Een hoog dividendrendement hoeft echter niet altijd goed te zijn. Dit kan ook een poging zijn van het bedrijf om de koersen te laten stijgen. Door het dividendrendement te verhogen stijgt de vraag naar het aandeel, waarna de koers ook stijgt. Quick maths.

Waarom het dividendrendement niet heilig is

Staar je nooit blind op een hoog dividendrendement. Soms keren bedrijven een hoog rendement uit om te laten zien dat ze sterk zijn, terwijl dat helemaal niet zo is. Het kan daarom ook zo zijn dat dit wordt gebruikt om te verhullen dat het niet zo goed gaat met het bedrijf. Een gemiddeld rendement dat consistent voor 25 jaar wordt uitgekeerd is daarom veel waardevoller dan een heel hoog rendement dat slechts een paar jaar wordt uitgekeerd.

Bovendien keren sommige bedrijven dividend uit terwijl het eigenlijk helemaal niet verstandig is. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een bedrijf door een gebrek aan winst dividend gaat uitkeren uit de reserves.

Soorten dividend

Bedrijven kunnen de winst die ze maken op twee soorten manieren uitkeren. Ze kunnen ervoor kiezen om het dividend uit te keren als cashdividend of als stockdividend.

Cashdividend

In de meeste gevallen wordt het dividend uitgekeerd als cashdividend. In dit geval wordt een (klein) bedrag per aandeel uitgekeerd. Neem de volgende situatie als voorbeeld.

  • Je bezit 100 aandelen met een koers van €10 per aandeel.
  • Het dividend is €0,30 per aandeel.

Bij cashdividend ontvang je 100 keer het dividend van €0,30. Het totale bedrag dat je ontvangt is dan €30. Het dividendrendement is dan 3% (€0,30 / €10).

Stockdividend

Bij stockdividend gaat dit iets anders. In de bovenstaande situatie ontvang je €30 aan dividend, maar bij stockdividend krijg je dit geld niet op je rekening maar krijg je het uitgekeerd als aandelen. Bij een waarde van €10 per aandeel krijg je dus drie aandelen in plaats van €30.

Waardeaandelen: een vaste inkomensbron

De spaarrentes zijn momenteel erg laag. Zelfs de inflatie is hoger dan de spaarrente. Dit betekent dat jouw vermogen elk jaar krimpt als je spaart. Dat klinkt best gek, of niet? Dit is voor veel mensen de reden om te beginnen met beleggen.

Sommige aandelen hebben een hoger dividend dan andere aandelen. Aandelen met een hoog rendement worden ook wel waardeaandelen genoemd. Beleggers die beleggen in waardeaandelen zijn op zoek naar een vaste inkomensbron. Ze willen niet dat de koers van het aandeel erg schommelt. Hierbij accepteren ze dat het aandeel waarschijnlijk niet veel gaat groeien. Ze kiezen niet voor groei, maar voor rendement.

De risico’s van dividendbeleggen

Hoewel dividendbeleggen aantrekkelijk kan zijn door het rendement (dividend) dat je steeds ontvangt, zijn er ook nadelen die een rol spelen.

Het eerste nadeel is het gebrek aan spreiding. Veel van de bedrijven die een hoog dividend hebben zitten in een klein aantal van de sectoren, zoals energie, banken en telecom. Dit is weliswaar een spreiding over een aantal sectoren, maar dit is slechts een klein deel van het totale aantal sectoren. Bovendien heb je niet alleen een eenzijdig portfolio met betrekking tot sectoren, maar heb je ook weinig groeiende bedrijven in je portfolio.

Daarnaast heb je altijd het risico dat er geen of minder dividend wordt uitgekeerd door een bedrijf. Een garantie heb je dus niet. Deze beslissing ligt bovendien niet altijd bij het bedrijf zelf. Banken mochten van de Nederlandse overheid geen dividend uitkeren tijdens de coronacrisis in 2020.

Een erg hoog dividendrendement is vaak ook een teken dat er iets mis is met het bedrijf. Dit kan een manier zijn om te laten zien dat het bedrijf erg sterk is, terwijl dit niet zo is. Daarnaast kan het betekenen dat het management geen visie heeft voor de toekomst. Ze keren het dividend uit omdat ze geen goede groeiprojecten kunnen bepalen.

Dividend uit een ETF

Het beleggen in een ETF is een goede manier om risico’s te spreiden. In een ETF zitten veel verschillende bedrijven, vaak gespreid over meerdere sectoren en landen. Als je in een ETF belegt die uit aandelen bestaat, dan kun je nog steeds profiteren van dividenduitkering. Je ontvangt namelijk dividend over alle aandelen die in de ETF zijn opgenomen. Er bestaat ook zogenoemde hoog dividend ETF’s waarbij er veel bedrijven in de ETF zijn opgenomen met een hoog dividend.

Dividend herbeleggen of uitbetalen?

ETF’s kunnen op verschillende manieren met het dividend omgaan. Ze kunnen het herbeleggen of uitbetalen. Dit worden ook wel accumulerende en distribuerende ETF’s genoemd. ETF’s die het dividend uitbetalen werken op een soortgelijke manier als gewone aandelen. Dit is meestal in de vorm van een cashdividend. Je ontvangt het dividend van bedrijven die in de ETF zijn opgenomen op je rekening.

Accumulerende ETF’s herbeleggen het dividend dat ze krijgen vanuit de bedrijven die in de ETF’s zijn opgenomen meteen weer. Je krijgt dus geen dividend uitgekeerd, maar het zit in de koers verwerkt. De koers van de ETF stijgt dus door zowel de waardegroei van bedrijven als door het dividend. Deze manier lijkt dus meer op stockdividend.

Het herbeleggen van dividend klinkt misschien minder omdat je geen geld op je rekening ontvangt, maar het heeft zeker voordelen. Door het opnieuw te beleggen, behaal je daarna ook rendement op je dividend. Bij accumulerende ETF’s profiteer je dus van het rente-op-rente effect. Dit is natuurlijk ook mogelijk bij ETF’s die het dividend uitbetalen. Je moet dit geld dan alleen zelf opnieuw investeren. Bovendien heb je bij herbeleggen minder last van dividendbelasting.

Dividendbelasting

Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat de volgende informatie alleen geldt als je niet meer dan 5% van de aandelen van één enkel bedrijf bezit. Voor particuliere beleggers is dit bijna altijd het geval.

Wanneer je dividend ontvangt, dan wordt er in veel gevallen dividendbelasting ingehouden. Het dividend dat je op je rekening krijgt is altijd netto. De dividendbelasting is dan al ingehouden. Gelukkig kun je de buitenlandse dividendbelasting terugvragen in veel gevallen.

In welk land wordt er dividendbelasting betaald?

Bij dividendbelasting is het land waar het bedrijf of de ETF gevestigd is erg belangrijk. Elk land heeft namelijk weer andere belastingtarieven. We gaan nu uit van twee situaties: dividendbelasting in Nederland of in het buitenland.

Dividendbelasting in Nederland

In Nederland wordt er 15% dividendbelasting ingehouden. Als het dividend €20 is, dan wordt er dus €3 belasting ingehouden. Je ontvangt dan €17 op je rekening. Deze ingehouden dividendbelasting kun je altijd terugkrijgen met de inkomstenbelasting.

Je vermogen (waaronder beleggingen) worden namelijk belast door middel van een fictief rendement. Elk jaar wordt er aan de hand van je vermogen een fictief rendement bepaald, waarover je belasting betaald. Dividendbelasting is slechts een voorheffing van deze belasting en dit kun je daarom altijd dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting.

Dividendbelasting in het buitenland

In het buitenland geldt niet altijd het tarief van 15%. Elk land heeft namelijk zijn eigen belastingregels. Je kunt het vestigingsland van een aandeel of ETF vinden op Morningstar. Met dividendbelasting in het buitenland zijn er eigenlijk drie situaties.

Het tarief in het buitenland is lager

In sommige landen betaal je 0% dividendbelasting. Veel grote ETF’s zoals VWRL zijn in Ierland gevestigd, waar er geen dividendbelasting wordt ingehouden. In dit geval kun je ook niks verrekenen bij de inkomstenbelasting, simpelweg omdat er niks is ingehouden.

In andere landen betaal je meer dividendbelasting dan in Nederland. Als je dividendbelasting betaalt in het buitenland, kun je alsnog 15% terugvragen bij de Nederlandse inkomstenbelasting.

Het goede nieuws is dat Nederland vaak een belastingverdrag heeft met andere landen als het tarief daar hoger is. Hierdoor moet je als Nederlander nog steeds slechts 15% dividendbelasting betalen. Het overige deel moet je dan wel terugvragen bij de buitenlandse belastingdienst. In Frankrijk wordt er bijvoorbeeld 25% dividendbelasting ingehouden. Je kunt dan 15% terugkrijgen met de inkomstenbelasting en de overige 10% terugvragen bij de Franse belastingdienst.

Waar kun je vinden hoeveel dividend een aandeel of ETF heeft?

Je kunt over het algemeen alle informatie over een aandeel of ETF vinden op Morningstar Tools. Je kunt er bijvoorbeeld historische rendementen en koersen vinden. Bij ETF’s kun je er bovendien ook de spreiding over verschillende sectoren / landen vinden. Daarnaast kun je er ook informatie vinden over het dividend van een aandeel of ETF.

Dividend van een aandeel opzoeken

Als je het aandeel waar je het dividend van wil zien opzoekt in de zoekbalk, dan kom je op het onderstaande scherm. We hebben KPN als voorbeeld genomen. Op deze beginpagina staat de belangrijkste informatie over het aandeel.

Voorbeeld van een aandeel op de website Morningstar.

Om de historische dividenden te zien moet je nog een keer doorklikken naar ‘Financiële dienstverlening’ en dan naar ‘Dividenden’. Hier zie je de historische dividenden van het aandeel. Om het dividendrendement te berekenen moet je deze rendementen wel nog delen door de aandelenprijs van dat moment.

Voorbeeld van het dividend bij een aandeel op de website Morningstar.

Neem bijvoorbeeld de eerste regel in de bovenstaande afbeelding. Als je bijvoorbeeld 100 aandelen van KPN zou bezitten op 29 juli 2020, dan zou je dus 100 * €0,04 = €4 dividend ontvangen op 4 augustus 2020.

Dividend van een ETF opzoeken

Net zoals bij aandelen kun je het dividend bij ETF’s ook gemakkelijk opzoeken op Morningstar. Als je de ETF waarvan je het dividend wil weten intypt in de zoekbalk, dan kom je op het onderstaand beginscherm. We kijken in dit voorbeeld naar het dividend van VWRL. Klik in het beginscherm op ‘Portefeuille’.

Voorbeeld van een ETF op de website Morningstar.

Als je omlaag scrolt, dan kom je uit bij het onderstaande overzicht. Hier is de dividendopbrengst het dividendrendement. VWRL heeft dus een dividendrendement van 2,36% per jaar.

Voorbeeld van het dividend bij een ETF op de website Morningstar.

Bij VWRL wordt het dividendrendement weergegeven in plaats van een absoluut bedrag per aandeel (zoals bij KPN). Dit betekent dat als je in een jaar voor €10.000 aan VWRL in bezit hebt, dat je dan €10.000 * 2,36% = €236 aan dividend ontvangt.

Conclusie

Respect als je dit artikel helemaal hebt gelezen van begin tot eind. We hopen dat je alles hebt kunnen vinden over dividend bij beleggen in aandelen en ETF’s. Heb je na dit artikel nog steeds vragen over dividend, laat het weten in de reacties of stuur ons een e-mail.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

2 reacties op “Dividend bij aandelen en ETF’s: hoe werkt het?”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.