<

Dividendbelasting bij aandelen en ETF’s

Wanneer je dividend ontvangt bij beleggen, dan moet je hier vaak dividendbelasting over betalen. Het goede nieuws is dat je deze belasting in veel gevallen weer terug kan krijgen van de overheid.

Geen zorgen, dat klinkt moeilijker dan het is. In dit artikel laten we zien hoe dividendbelasting precies werkt en hoe je dividendbelasting die teveel is ingehouden terug kunt krijgen.

Let op! Deze informatie is alleen van toepassing als je niet meer dan 5% van de aandelen van een enkel bedrijf in je bezit hebt. Voor de meeste particuliere beleggers is dit het geval.

Dividend

Als je aandelen bezit, dan kan het zo zijn dat het bedrijf dividend uitkeert. Dit kan ook het geval zijn als je een ETF bezit die (voor een deel) uit aandelen bestaat.

Dividend is een winstuitkering. De winst die een bedrijf maakt kan worden gebruikt voor verschillende dingen. Het kan bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in nieuwe groeiprojecten. Als deze er niet zijn, dan kan een bedrijf er ook voor kiezen om deze winst te verdelen over haar aandeelhouders. Dit is het uitkeren van dividend. Hierdoor wordt het bedrijf aantrekkelijker voor beleggers en daarmee stijgt vaak ook de aandelenkoers.

Wat is dividendbelasting?

Als je dividend krijgt uitgekeerd, dan wordt dit gezien als inkomsten. Je verdient namelijk geld door het bezit van de aandelen. Over de dividenduitkering wordt daarom dividendbelasting gerekend. In de meeste gevallen is het dividend dat je ontvangt het netto dividend. De belasting is hier van tevoren al ingehouden. Gelukkig kun je deze ingehouden dividendbelasting in de meeste gevallen weer terugkrijgen.

Dividendbelasting is slechts een voorheffing

Waarom kun je de dividendbelasting meestal terugkrijgen? Dit komt omdat dividendbelasting slechts een voorheffing is. In Nederland wordt vermogen, waar beleggingen onder vallen, namelijk belast aan de hand van een fictief rendement.

Je betaalt dus al belasting over je beleggingen. Er wordt elk jaar met de inkomstenbelasting gekeken naar je vermogen en aan de hand daarvan wordt er een fictief rendement bepaald. Over dit fictieve rendement betaal je belasting.

In de onderstaande tabel zie je cijfers waarmee er in 2022 wordt gerekend.

AlleenstaandMet fiscale
partner
Fictief
rendement
Belasting over
fictief rendement
Vermogensbelasting
€50.650 - €101.300€101.300 - €202.6001,818%31%0,56%
€101.300 - €962.351 €202.600 - €1.924 .7024,366%31%1,35%
Meer dan €962.351Meer dan €1.924 .7025,53%31%1,71%

Je betaalt 31% belasting over je fictieve rendement. Hierbij geldt wel een vrijstelling van €50.560 (over 2022). Onder dit bedrag betaal je geen belasting.

Om een voorbeeld te noemen. Als je op 1 januari 2022 een vermogen hebt van €70.000, dan is je belastbare vermogen €70.000 – €50.000 = €19.350. De vrijstelling gaat er namelijk eerst af.

Het fictieve rendement over je overige vermogen is dan 1,818% * €19.350 = €351,78. Je betaalt dan 31% * €351,78 = €109,06 vermogensbelasting.

Dit is dan ook alle belasting die je betaalt over je vermogen. De dividendbelasting, die elke keer wordt ingehouden als je dividend ontvangt, kun je verrekenen met de inkomensbelasting die je moet betalen.

In welk land wordt dividendbelasting ingehouden?

Om te bepalen hoeveel je terug kunt krijgen van de ingehouden dividendbelasting is het belangrijk om na te gaan in welk land er dividendbelasting is ingehouden. We gaan uit van twee situaties: Nederlandse dividendbelasting of buitenlandse dividendbelasting.

Nederlandse dividendbelasting

Als je dividend ontvangt vanuit een Nederlands bedrijf, dan wordt er altijd standaard 15% dividendbelasting ingehouden. Dit is namelijk het tarief dat in Nederland geldt. Je kunt deze dividendbelasting verrekenen bij de inkomstenbelasting.

Stel dat je door het jaar €200 bruto dividend hebt ontvangen vanuit Nederlandse bedrijven. Er is dan €30 dividendbelasting ingehouden (15% van €200) en je hebt dus €170 dividend op je rekening ontvangen. De €30 dividendbelasting krijg je dan terug bij de inkomensbelasting.

Buitenlandse dividendbelasting

Als je aandelen of ETF’s bezit in het buitenland dan gaat het terugvragen van de dividendbelasting iets anders. In het buitenland wordt er vaak een lager of hoger percentage dividendbelasting ingehouden dan in Nederland.

Je kunt altijd 15% verrekenen bij de Nederlandse inkomstenbelasting, maar alleen als dit ook is ingehouden. Als er maar 10% is ingehouden in het buitenland, dan kun je ook maar 10% terugvragen bij de inkomstenbelasting.

In het geval dat het tarief in het buitenland hoger is, dan heeft Nederland vaak een belastingverdrag met het land. Hierdoor betaal je alsnog een lager tarief dan eigenlijk in het land geldt.

De slogan van de Belastingdienst klopt dus niet helemaal. Ze kunnen het blijkbaar wel leuker maken.

Het terugvragen van buitenlandse dividendbelasting

Als er in het buitenland dividendbelasting is ingehouden dan kun je dit terugkrijgen. Hiervoor moet je vaak een formulier of meerdere formulieren invullen voor de belastingdienst van het betreffende land. Hoe de procedure precies is en welke formulieren je moet invullen verschilt per land.

De procedure is er veelal op gericht om aan te tonen in welk land je belastingplichtig bent. Door het invullen van de woonplaatsverklaring geef je aan dat je belastingplichtig bent in Nederland.

Daarnaast moet je vaak nog een formulier invullen van de betreffende buitenlandse belastingdienst. Dit kan zijn om aan te tonen op welk bedrag je recht hebt. Deze formulieren kun je in veel gevallen aanvragen bij de Nederlandse Belastingdienst.

Dividendbelasting per land

Je kunt alle verdragen en tarieven vinden op de website van de Belastingdienst. We zijn de moeilijkste niet, dus we hebben een lijst opgesteld met de landen waarvan de kans groot is dat je ermee in aanraking komt.

Dividendbelasting Frankrijk

In Frankrijk geldt er 30% dividendbelasting. Nederland heeft in het verdrag met Frankrijk afgesproken dat Nederlanders slechts 15% belasting moeten betalen over Frans dividend. Het verschil (15%) kun je terugvragen bij de Franse Belastingdienst. Je hebt hiervoor vijf jaar de tijd. De formulieren die je hiervoor nodig hebt kun je bij de Nederlandse belastingdienst opvragen.

Dividendbelasting Ierland

In Ierland geldt een tarief van 0%. Er wordt dus helemaal geen dividendbelasting ingehouden. Dit is de reden dat veel ETF’s in Ierland gevestigd zijn. VWRL is een Ierse ETF waar veel Nederlanders in beleggen. Omdat er helemaal geen dividendbelasting wordt ingehouden in Ierland, kun je bij VWRL geen dividendbelasting terugvragen. Je kunt om dezelfde reden ook niets verrekenen met je inkomstenbelasting in Nederland.

Dividendbelasting Verenigde Staten

De Verenigde Staten is een relevant voorbeeld, omdat heel veel grote bedrijven daar zijn gevestigd. In principe is er in dit verdrag afgesproken dat er bij Nederlandse burgers in de Verenigde Staten het volle tarief (30%) wordt ingehouden en dat je 15% kunt terugvragen. De termijn voor het terugvragen is drie jaar.

Voor de Verenigde Staten is het echter wel belangrijk om het W-8BEN formulier in te vullen. Je geeft hiermee aan dat je belastingplichtig bent in Nederland. Hierdoor wordt er automatisch slechts 15% dividendbelasting wordt ingehouden in plaats van 30%. Zonder dit formulier is het in de Verenigde Staten best lastig om de te veel ingehouden belasting terug te vragen bij de Amerikaanse IRS.

Dit formulier kun je vaak invullen bij de broker waar je jouw beleggingen doet. Vaak is het formulier al (voor het grootste gedeelte) ingevuld. Je hoeft dan alleen dan alleen nog maar te controleren en te ondertekenen.

Dividendbelasting België

De dividendbelasting is 30% in België. Je krijgt hiermee te maken wanneer je bijvoorbeeld gaat beleggen in Belgische dividend aandelen.

Nederlanders betalen in België slechts 15% belasting. Het verschil (15%) kun je terugvragen in België. Je hebt hiervoor overigens vijf jaar de tijd. De formulieren kun je opvragen bij de Nederlandse Belastingdienst. De overige 15% belasting kun je terugvragen bij de Nederlandse inkomstenbelasting.

Dividendbelasting China

In China geldt een dividendbelasting van 10%. Dit is lager dan in Nederland. Om deze reden betalen Nederlandse burgers ook slechts 10% in China. Bij de inkomstenbelasting in Nederland kun je dan ook maar 10% terugvragen, omdat er niet meer is ingehouden.

Dividendbelasting Zwitserland

De dividendbelasting die in Zwitserland wordt ingehouden is 35%. Ook met Zwitserland heeft Nederland een verdrag gesloten, zodat er slechts 15% belasting moet worden betaald. De overige 20% kun je in Zwitserland terugvragen. De Nederlandse Belastingdienst kan de formulieren die je nodig hebt naar je opsturen. In Zwitserland heb je bovendien vijf jaar de tijd om deze 20% te veel ingehouden belasting terug te vragen. De overige 15% kun je terugvragen bij de Nederlandse inkomstenbelasting.

Dividendbelasting Luxemburg

In Luxemburg geldt hetzelfde percentage als in Nederland, namelijk 15%. Er wordt in Luxemburg dus niet te veel dividendbelasting ingehouden. Hierdoor kun je in Luxemburg zelf geen belasting terugvragen. Je kunt namelijk al 15% verrekenen met de Nederlandse inkomstenbelasting.

Dividendlekkage

Het kan voorkomen dat je dividend ontvangt uit een land waarmee Nederland geen verdrag heeft. Bovendien kan het zo zijn dat het tarief dat is vastgesteld nog steeds hoger is dan 15%. Zoals in elke situatie wordt de dividendbelasting van het betreffende land ingehouden bij het uitbetalen van het dividend.

Stel het percentage ingehouden belasting is 20% in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft. In dat geval kun je altijd de 15% belasting (het Nederlandse tarief) terugvragen bij de Nederlandse inkomstenbelasting. De overige 5% belasting kun je dan niet terugvragen, maar is wel ingehouden. Deze 5% is dan de dividendlekkage.

Het beleggen in Nederlandse dividend aandelen is dus een manier om geen last te hebben van dividendlekkage.

Dividendlekkage kan echter ook voorkomen binnen een ETF. Voordat het dividend aan jou wordt uitgekeerd, betaalt de ETF ook dividendbelasting over het ontvangen dividend. Hier kan dus ook dividendlekkage optreden op dezelfde manier.

Conclusie

Dividendbelasting kun je in de meeste gevallen dus terugkrijgen. Het terugvragen kan een heel proces zijn, dus je kunt altijd meerdere jaren ‘opsparen’ en dan alles in één keer terugvragen. Let hierbij wel op de termijn die je hebt voor het terugvragen. Dit verschilt per land.

Hopelijk is het nu duidelijker in welke gevallen je dividendbelasting terug kunt krijgen. Mocht je nog vragen hebben hierover, dan kun je deze altijd onder dit artikel stellen of ons een e-mail sturen.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.