<

Wat is het verschil tussen aandelen en obligaties?

Wat is het verschil tussen aandelen en obligaties? Wanneer je begint met beleggen kom je al snel in aanraken met de termen aandelen en obligaties. Zelfs mensen die meer met beleggen bezig zijn kunnen het misschien stiekem niet helemaal goed uitleggen. Jij wel, na het lezen van dit artikel.

Wat zijn aandelen?

Een aandeel is een klein stukje van een bedrijf. Wanneer je een aandeel koopt dan ben je deels eigenaar van een bedrijf. Aandelen worden verhandeld op de aandelenbeurs. Je kunt zelf helaas niet direct handelen op de beurs, daarvoor heb je een broker nodig.

Waarom geven bedrijven aandelen uit?

Om te begrijpen wat aandelen precies zijn is het belangrijk om te weten waarom bedrijven aandelen uitgeven.

De meest belangrijke reden is geld, dat is misschien niet verrassend. Als een bedrijf wil uitbreiden, waarvoor veel kapitaal nodig is, dan heeft het over het algemeen twee opties; geld lenen of aandelen uitgeven.

Geld lenen is niet altijd ideaal. Het geld moet namelijk terug worden betaald en daarnaast moet er rente worden betaald over de lening.

De tweede optie is het uitgeven van aandelen. Door aandelen uit te geven vergroot een bedrijf haar eigen vermogen. Ze verkopen dan een deel van het bedrijf aan beleggers.

Deze beleggers worden dan gedeeltelijk eigenaar van het bedrijf, maar wat hebben ze hier eigenlijk aan?

Dividend

Als je aandelen bezit van een bedrijf dan is het mogelijk dat je dividend ontvangt. Dividend is een winstuitkering die het bedrijf doet aan haar aandeelhouders.

Dividend kun je zien als een bedankje voor het investeren in het bedrijf. Je deelt dan mee in de winst. Een bedrijf is echter niet verplicht om dividend uit te keren.

Soms is er überhaupt geen winst gemaakt of gebruikt het bedrijf de winst liever om verder te groeien. In dat geval wordt er gekozen om de winst niet uit te keren. Dit soort bedrijven worden ook groeiaandelen genoemd.

Het (regelmatig) uitkeren van dividend is echter wel een manier om het aandeel populairder te maken bij beleggers en daarmee ook de beurswaarde te verhogen.

Bedrijven die er om bekend staan regelmatig dividend uit te keren, kunnen de voorkeur krijgen bij beleggers. De aandelen deze worden ook wel dividend aandelen genoemd.

Koers van het aandeel

Wanneer je een aandeel in bezit hebt, dan heb je ook te maken met de koers van het aandeel. Je koopt het voor de prijs die het op dat moment heeft, maar de waarde van het aandeel kan altijd stijgen of dalen. Het prijsverloop van het aandeel wordt de koers genoemd.

Je kunt als beleggers dus ook profiteren van een koersstijging. Als je aandelen in bezit hebt, dan is er echter geen garantie dat de koers gaat stijgen. Het kan ook zijn dat een aandeel daalt of zelfs waardeloos wordt.

Stemrecht

Als je aandelen bezit heb je vaak ook stemrecht bij de aandeelhoudersvergadering van een bedrijf. Hier wordt onder andere besloten of er nieuwe aandelen worden uitgegeven, bestuursleden worden aangenomen. Daarnaast kan er ook bepaald worden dat de statuten worden gewijzigd.

De meeste particuliere beleggers bezitten echter zo’n klein deel van een bedrijf dat het niet echt zin heeft om naar een aandeelhoudersvergadering te gaan. Vaak is het ook niet mogelijk om kosteloos deel te nemen. Mocht je het toch interessant vinden, dan is de mogelijkheid er natuurlijk altijd.

Wat zijn obligaties?

Wanneer je obligaties koopt, dan leen je eigenlijk geld uit aan een bedrijf of een overheid. Als een bedrijf of overheid geld nodig heeft, kunnen ze er voor kiezen om dit te lenen door middel van het uitgeven van obligaties. In ruil hiervoor betalen ze rente.

Wanneer je een obligatie in bezit hebt dan ben je geen eigenaar van het bedrijf, maar je hebt een schuldbewijs. Dit is een papier waarop staat hoeveel de schuld is en wat de rente is die betaald moet worden.

De looptijd van een obligatie geeft aan wanneer het geleende bedrag terug moeten worden betaald. Over het algemeen is de rente hoger bij een langere looptijd ten opzichte van een kortere looptijd.

Rente

De eigenaar van een obligatie ontvangt rente, ook wel coupon genoemd. De couponrente is het percentage dat wordt betaald over het uitgeleende bedrag.

De rente die je ontvangt kan erg verschillen en is afhankelijk van het risico. De hoeveelheid risico is van veel factoren afhankelijk.

Bij sommige bedrijven is het risico wat groter, waardoor de rente ook hoger is. Het risico van een obligatie wordt onder andere weergegeven aan de hand van de kredietwaardigheid.

Kredietwaardigheid

Als je het letterlijk bekijkt dan is kredietwaardigheid een factor om te kijken hoe waardig een overheid of bedrijf is om krediet te krijgen. De kredietwaardigheid geeft aan wat de kans is dat er in de toekomst aan de betalingsverplichting kan worden voldaan.

Hoe kredietwaardig een overheid of bedrijf is wordt weergegeven aan de hand van een score. Dit wordt ook wel de kredietrating van obligaties genoemd.

Obligaties worden in de meeste gevallen op een schaal van AAA tot D beoordeeld door ratingbureaus. Deze beoordelingen zijn niet heilig, maar geven wel een goede indicatie van de kredietwaardigheid.

Tussentijds handelen in obligaties

Het is niet alleen mogelijk om obligaties te kopen op het moment dat ze worden uitgegeven door het bedrijf. Veel obligaties zijn daarna ook altijd verhandelbaar.

Bij het verhandelen moet je wel goed opletten. Het is namelijk zo dat de prijs / koers van een obligatie kan stijgen of dalen, maar aan het einde van de looptijd krijg je het oorspronkelijke bedrag, ook wel hoofdsom genoemd, terug.

Voorbeeld

Om een voorbeeld te noemen. Stel je hebt een obligatie van €10.000 tegen een rente van 4% per jaar. Je ontvangt dan gedurende de gehele looptijd €400 per jaar aan rente.

Wanneer de marktrente daalt naar 2%, dan wordt de waarde van jouw obligatie hoger. Andere beleggers kunnen namelijk nieuwe obligaties kopen tegen 2% rente, maar jouw obligatie heeft een rente van 4%. Hierdoor wordt het aantrekkelijk om iets meer betalen voor jouw obligatie en een rente van 4% te ontvangen.

Ze betalen dan bijvoorbeeld €10.500 voor jouw obligatie en hopen deze €500 terug te verdienen door de hogere rente. Aan het einde van de looptijd krijg je nog steeds de hoofdsom van €10.000 terug en de rente wordt ook alleen over de hoofdsom betaald.

Het verschil tussen een nieuwe of bestaande obligatie kopen.
In dit voorbeeld is het voordeliger om een obligatie van iemand anders te kopen voor een hogere prijs (€10.500 ten opzichte van €10.000 waarde), dan voor hetzelfde geld een nieuwe obligatie te kopen tegen de huidige marktrente (2%).

Wat is het verschil tussen aandelen en obligaties?

Wat is precies het verschil tussen aandelen en obligaties?

Aandelen en obligaties verschillen op verschillende punten van elkaar. Het belangrijkste verschil is dat je bij een aandeel een stukje van een bedrijf koopt en daarmee eigenaar wordt, terwijl je bij een obligatie geld uitleent aan een bedrijf en daarmee schuldeiser wordt.

Bij een bedrijf wordt het geld uit aandelen als eigen vermogen gezien, terwijl geld dat binnen wordt gehaald met obligaties onder het vreemde vermogen valt.

Dit heeft ook invloed op wat er gebeurt als een bedrijf failliet gaat. Schuldeisers komen namelijk eerder aan de beurt om hun geld terug te eisen dan eigenaren. Onder andere dit gegeven maakt obligaties ook minder risicovol dan aandelen.

Het risico vertaalt zich dan weer naar het rendement; dat is bij aandelen vaak weer hoger dan bij obligaties.

Hoewel het rendement vaak hoger is bij aandelen, zijn bedrijven niet verplicht om dividend uit te keren. Bij obligaties ontvang je meestal wel rente.

Aan het einde van de looptijd wordt bij een obligatie ook de hoofdsom terugbetaald, mits er aan de betalingsverplichting kan worden voldaan. Een aandeel heeft geen vaste looptijd en geen vast bedrag dat wordt uitgekeerd.

In de onderstaande tabel kun je het verschil tussen aandelen en obligaties duidelijk zien.

 AandelenObligaties
PositieEigenaarSchuldeiser
RendementHogerLager
RisicoHogerLager
LooptijdVariabele looptijdVaste looptijd
WaardeVariabele waardeVaste hoofdsom
Dividend / renteGeen garantieVaste rente
Het verschil tussen aandelen en obligaties.

Beleggen in aandelen of obligaties?

Het belangrijkste bij beleggen is spreiden. Dit gaat ook op bij de afweging tussen aandelen en obligaties. Het is daarom goed om zowel aandelen als obligaties in je portfolio op te nemen. Het hangt echter af van jouw situatie wat de beste verhouding tussen aandelen en obligaties is.

Er zijn meerder vuistregels om de ratio tussen aandelen en obligaties te berekenen. De meest bekende is 100% – leeftijd. Dit betekent dat wanneer je 25 jaar bent, 75% van je portfolio aandelen mag zijn en 25% obligaties. Dit is echter een vuistregel, bedenk zelf wat voor jouw situatie werkt.

Daarnaast is het sowieso goed om jezelf af te vragen hoeveel risico je wil nemen. Als je heel weinig risico wil nemen en daarom genoeg neemt met een lager rendement, dan kun je het percentage obligaties wat hoger maken.

Conclusie

De keuze tussen aandelen en obligaties is vaak geen keuze. In veel gevallen is het namelijk goed om beide in je portfolio op te nemen.

Wat de beste verdeling tussen aandelen en obligaties is hangt voor een groot deel af van hoeveel risico je bereidt bent te nemen.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.