Wat is couponrente bij obligaties en hoe kun je het berekenen?

Het is belangrijk om naar couponrente te kijken als je wil beleggen in obligaties. Maar wat is couponrente bij obligaties eigenlijk en hoe kun je het berekenen? We laten het je zien in dit artikel.

Obligaties

Door middel van obligaties leen je geld uit aan bedrijven en overheden. Vaak heeft deze lening een vaste looptijd. Dit kan bijvoorbeeld vijf jaar zijn, maar ook tien jaar of zelfs 30 jaar. Het bedrag dat je uitleent is de hoofdsom. Dit bedrag krijg je aan het einde van de looptijd van de obligatie weer terug.

Voor het uitlenen van het geld aan de bedrijven of overheden ontvang je rente. De rente die je jaarlijkse ontvangt wordt ook wel couponrente genoemd. Maar hoe werkt de couponrente eigenlijk precies?

Wat is de couponrente bij obligaties?

De couponrente bij obligaties is de rente die je ontvangt over de hoofdsom. Je ontvangt dus rente over het bedrag waarvoor de obligatie in eerste instantie werd uitgegeven. Dit bedrag wordt ook wel de nominale waarde van de obligatie genoemd. Obligaties kunnen een vaste of variabele rente hebben.

De hoogte van de couponrente is afhankelijk van verschillende factoren. De meest belangrijke factor is echter de kredietrating van het bedrijf. Bedrijven en overheden krijgen namelijk een kredietrating wat aangeeft hoe groot de kans is dat ze het uitgeleende bedrag in de toekomst gaan terugbetalen. Als de kans kleiner is, dan is de kredietrating lager.

Zoals altijd bij beleggen geldt ook hier, dat je een hoger rendement kunt verwachten als het risico hoger is. Bedrijven en overheden met een minder goede kredietrating moeten dus een hogere couponrente betalen.

Daarnaast heeft de markt ook invloed op de couponrente. In principe is de couponrente lager wanneer het goed gaat met de economie. De kans dat je jouw geld niet meer terugkrijgt wordt dan kleiner. Door het lagere risico is de rente dan ook lager. Gaat het minder goed met de economie, dan stijgt de couponrente over het algemeen.

Dit is ook de reden waarom veel mensen een bepaalde combinatie van aandelen en obligaties in hun beleggingsportfolio opnemen. Deze twee soorten beleggingen hebben vaak een tegenovergesteld effect.

Couponrente obligaties berekenen

Hoe kun je couponrente bij obligaties berekenen? Dit is eigenlijk niet erg moeilijk. Je berekent de couponrente door de jaarlijkse dividendbetaling te delen door de hoofdsom.

Couponrente = jaarlijkse dividendbetaling / hoofdsom obligatie
Author

Om de couponrente goed te kunnen berekenen is het belangrijk om één ding te begrijpen. De hoofdsom kan namelijk anders zijn dan de prijs waarvoor je de obligatie hebt gekocht. Je berekent de couponrente dan alsnog over de hoofdsom en niet over het bedrag waarvoor jij de obligatie hebt gekocht.

Dit betekent dat de couponrente niet altijd gelijk is aan het rendement bij obligaties. Je kunt namelijk ook koersrendement hebben.

Om een vollediger beeld te krijgen van het totale rendement kun je daarom het effectief rendement van een obligatie berekenen.

Couponrente is niet hetzelfde als het rendement bij obligaties

Zoals we net hebben gezegd is de couponrente anders dan het rendement. De hoofdsom en het bedrag waarvoor je de obligatie hebt gekocht kunnen namelijk van elkaar verschillen.

Om dit beter te begrijpen kun je kijken naar het volgende voorbeeld. Stel een obligatie wordt uitgegeven voor €1.000 tegen 5% rente. De couponrente is dan dus €50 (5% van €1.000) en de hoofdsom is €1.000.

Als je de obligatie dan koopt voor €1.100, dan is de couponrente nog steeds 5%. Je rendement is echter lager. Je rendement is 4,5% (€50 / €1.100).

Andersom kan het natuurlijk ook gebeuren. Je kunt de obligatie kopen voor €900. De couponrente blijft dan 5%, maar je rendement zal wel stijgen. Dit wordt dan namelijk 5,6% (€900 / €50).

Maar waarom zou je een obligatie kopen voor een andere prijs dan de hoofdsom? Dit heeft weer te maken met de marktrente. Deze kan namelijk afwijken van de couponrente.

Verschil marktrente en couponrente

De couponrente wordt als de obligatie wordt uitgegeven vaak vastgezet voor de looptijd van de obligatie. In deze periode kan de marktrente wel veranderen. De marktrente is namelijk afhankelijk van de economie.

Author

Hierdoor kan het voorkomen dat de couponrente van een obligatie lager is dan de marktrente op dat moment. Dit betekent dat deze obligaties minder aantrekkelijk worden. Je kunt namelijk een betere rente krijgen als je een nieuwe obligatie zou kopen. De obligaties kunnen daardoor minder waard worden dan de hoofdsom.

Als de marktrente daalt dan stijgt de prijs van de obligaties. Je krijgt namelijk een hogere rente door de oudere obligatie te kopen. De obligatie kan daardoor worden verkocht boven de waarde van de hoofdsom.

Conclusie

De couponrente van een obligatie geeft dus de rente weer die over de hoofdsom wordt verkregen. Deze rente kan afwijken van de marktrente. Als gevolg hiervan kunnen obligaties met een bepaalde couponrente meer of minder waard worden dan de hoofdsom.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.