Verschil obligaties met vaste en variabele rente

Wanneer je denkt aan het beleggen in obligaties denk je waarschijnlijk aan obligaties met een vaste rente. Dit zijn echter niet de enige soort obligaties. Naast obligaties met een vaste rente zijn er ook obligaties met een variabele rente. Maar wat is het verschil tussen obligaties met een vaste en variabele rente?

Verschil obligaties met vaste en variabele rente

Obligaties met een vaste rente komen het meeste voor. Bij obligaties met een vaste rente weet je van tevoren hoeveel rente je ontvangt gedurende de looptijd van de obligatie. Wanneer de rente stijgt of daalt, blijft de couponrente van de obligatie gelijk. Dit kan echter wel invloed hebben op de prijs van de obligatie, maar daar komen we zo op terug.

Bij een obligatie met een variabele rente kan de rente gedurende de looptijd van de obligatie veranderen. Bij een rentedaling of rentestijging wordt de rente die je ontvangt vanuit de obligatie ook aangepast. In dat geval ontvang je dus altijd (ongeveer) de marktrente.

Wat betekent dit voor jou als belegger?

Wanneer je de keuze wil maken tussen een obligatie met een vaste of variabele rente dan kun je over een aantal dingen nadenken.

Rentewijziging

Hoewel je bij een obligatie met een vaste rente altijd weet hoeveel rente je gaat ontvangen, kan de prijs van de obligatie wel stijgen of dalen door een rentewijziging.

Wanneer de rente omhoog gaat dan wordt een obligatie met een vaste looptijd minder waard. Beleggers kunnen namelijk een nieuwe obligatie kopen tegen een hogere rente. Andersom werkt dit natuurlijk ook. Als de rente daalt, dan wordt een obligatie met een vaste looptijd meer waard. Beleggers krijgen in dat geval namelijk meer rente op deze obligatie dan op nieuwe obligaties.

Bij een obligatie met een variabele rente wordt de rente die je ontvangt aangepast op basis van de actuele marktrente. Dit kan zowel positief als negatief uitpakken. De prijs van een obligatie met een variabele rente zal dus vrijwel gelijk blijven omdat het rentepercentage nooit (veel) afwijkt van de actuele rente.

Inflatie

Inflatie kan ook een effect hebben op obligaties. Bovendien wordt de marktrente vaak verlaagd of verhoogd om de inflatie te beïnvloeden. Dit heeft dan weer invloed op obligaties.

Wanneer de inflatie stijgt dan zal dit de prijs van obligaties met een vaste looptijd negatief beïnvloeden. De koopkracht daalt namelijk door de stijgende inflatie. Je kunt dan dus minder kopen van de rente die je ontvangt vanuit de obligatie.

Bovendien heeft inflatie een effect op de marktrente. Wanneer de inflatie toeneemt, dan wordt de marktrente vaak verhoogd. Dit heeft zoals we eerder hebben gezien weer een negatief effect op obligaties met een vaste rente.

Bij een dalende inflatie daarentegen zal de prijs van een obligatie met een vaste looptijd meestal stijgen. De koopkracht stijgt door de dalende inflatie, terwijl de rente die je ontvangt gelijk blijft. Je kunt in dat geval dus meer kopen met de rente die je ontvangt. Doordat de inflatie afneemt zal de rente ook worden verlaagd om de daling in inflatie tegen te gaan. Hierdoor stijgt de prijs van een obligatie met een vaste looptijd.

De prijs van een obligatie met een variabele rente zal minder beïnvloed worden door een verandering in de inflatie. Wanneer de marktrente wordt verhoogd of verlaagd naar aanleiding van de inflatie, dan zal dit echter wel invloed hebben op de rente die je ontvangt. Deze beweegt namelijk mee met de marktrente.

Conclusie: verschil obligaties met vaste en variabele rente

Hopelijk is het verschil tussen obligaties met een vaste en variabele rente wat duidelijk geworden door dit artikel. Om het makkelijker te maken hebben we de meest belangrijke punten overzichtelijk voor je in een tabel gezet.

 Obligatie met een vaste renteObligatie met een variabele rente
RentestijgingPrijs van de obligatie daalt, maar couponrente blijft gelijk.Prijs van de obligatie blijft gelijk, maar couponrente stijgt.
RentedalingPrijs van de obligatie stijgt, maar couponrente blijft gelijk.Prijs van de obligatie blijft gelijk, maar couponrente daalt.
Stijgende inflatieMarktrente wordt verhoogd om inflatie tegen te gaan. Obligaties dalen in waarde, maar couponrente blijft gelijk.Marktrente wordt verhoogd om inflatie tegen te gaan. Prijs van de obligatie blijft gelijk, maar couponrente stijgt.
Dalende inflatieMarktrente wordt verlaagd om inflatie te stimuleren. Obligaties stijgen in waarde, maar couponrente blijft gelijk.Marktrente wordt verlaagd om inflatie te stimuleren. Prijs van de obligatie blijft gelijk, maar couponrente daalt.
Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.