Waarom hebben obligaties een kredietrating?

Waarom hebben obligaties een kredietrating? Goede vraag! Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar wat een kredietrating is bij obligaties en hoe je deze kunt interpreteren.

Wat zijn obligaties?

Voordat we kijken naar de kredietrating bij obligaties zullen we even kort ingaan op wat obligaties precies zijn.

Obligaties zijn leningen van beleggers aan bedrijven of overheden. In ruil voor deze lening krijg je dan rente, ook wel couponrente genoemd. Obligaties hebben meestal een bepaalde looptijd. Aan het einde van de looptijd krijgt de eigenaar van de obligatie het uitgeleende bedrag (hoofdsom) terug.

Wat is een kredietrating bij obligaties?

Een kredietrating bij obligaties geeft eigenlijk een beoordeling aan van het risico dat je loopt als je geld uitleent aan de partij die de obligatie uitgeeft.

Deze ratings worden bepaald door verschillende ratingbureaus zoals Standard & Poor’s, Fitch en Moody’s. De kredietrating kan een klein beetje verschillen tussen deze bureaus.

Welke rating kunnen obligaties hebben?

Welke rating kunnen obligaties hebben? Hoewel de exacte ratings ook kunnen verschillen per bureau, lijken ze toch op elkaar.

De kredietrating bij obligaties verschilt in de meeste gevallen van AAA (hoog) tot D (laag). Daartussen zitten veel verschillende ratings. In de onderstaande tabel kun je zien op welke manier de kredietrating afloopt van hoog naar laag bij ratingbureau Standard & Poor’s.

Dit is een simpele weergave. In de praktijk kunnen er nog andere variaties zijn, zoals het toevoegen van een ‘+’. Om een voorbeeld te noemen, AAA+ is dan een hogere kredietrating dan AAA. Op welke manier dit wordt gedaan verschilt per ratingbureau.

Kredietrating
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D
Versimpelde weergave kredietrating Standard & Poor’s.

Waarom hebben obligaties een kredietrating?

De kredietrating van een obligatie geeft de hoeveelheid risico van een obligatie aan. Beleggers kunnen aan de hand van de kredietrating een inschatting maken hoe risicovol het is om de obligatie te kopen.

Een obligatie die wordt uitgegeven door de Nederlandse overheid (AAA-rating) heeft bijvoorbeeld een grotere kans op terugbetaling dan een obligatie uitgegeven door de overheid van Egypte (B-rating).

Hetzelfde geldt bij bedrijven. Je loopt minder risico als je geld leent aan de Rabobank (A-rating) dan als je geld leent aan de overheid van Egypte (B-rating). Daartegen loop je meer risico door geld te lenen aan de Rabobank (A-rating) dan aan de Nederlandse overheid (AAA-rating).

Wat betekent een hoge rating bij obligaties?

Een hoge rating bij obligaties betekent dus eigenlijk dat het minder risicovol is om de obligatie te kopen en daarmee geld uit te lenen. Je leent namelijk geld uit aan een meer betrouwbare partij.

Een gevolg hiervan is wel dat obligaties met een hoge kredietrating vaak een lagere rente en daarmee ook een lager rendement hebben. Het bekende principe ‘hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement’ blijft hier van toepassing.

Voor de bedrijven en overheden die de rating krijgen betekent een hoge kredietrating dat ze minder rente hoeven te betalen. Ze kunnen dus goedkoper geld lenen. Bovendien komen ze ook eerder in aanmerking voor een lening. Ze kunnen dus makkelijker én goedkoper geld lenen.

Wat geeft een kredietrating van C voor een obligatie aan?

Je weet nu dat obligaties worden beoordeeld van AAA naar D. We kunnen ons voorstellen dat het nog steeds lastig is om te interpreteren wat een specifieke kredietrating betekent.

De ratingbureaus die de kredietrating bepalen geven aan dat obligaties met een rating lager dan BBB extreem speculatief zijn. Bij deze kredietrating ligt eigenlijk de grens tussen beleggen en speculeren. Dit wil echter niet zeggen dat elke obligatie met een BBB-rating opeens wel een goede investering is.

Dit geeft ook meteen antwoord op de vraag wat een kredietrating van C voor een obligatie aangeeft. Obligaties met een C-rating zijn dus eigenlijk speculatieve obligaties die door de ratingbureaus niet als een goede investering worden gezien.

Wat zijn obligaties met een hoge kredietrating?

Obligaties met een hoge kredietrating zijn bijvoorbeeld obligaties van landen als Nederland (AAA), Duitsland (AAA) of Singapore (AAA). Veel mensen zouden de Verenigde Staten in dit rijtje verwachten. In 2011 hebben zij hun AAA-rating echter moeten inleveren voor AA+. Dit is dus lager dan AAA, maar hoger dan AA.

Bedrijven met een hoge kredietrating zijn Microsoft en Johnson & Johnson. Dit zijn de enige twee bedrijven die een AAA-rating hebben.

Conclusie

Hopelijk is het duidelijker geworden wat een kredietrating bij obligaties is en waarom obligaties een kredietrating hebben.

Als laatste willen we meegeven dat het ondanks een goede kredietrating nog altijd risicovol is om te beleggen in één enkel bedrijf. Om de risico’s beter te spreiden kun je ook beleggen in een obligatie ETF. Hier zitten veel verschillende obligaties in.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.