Gemiddeld inkomen per opleidingsniveau in Nederland

Wat is het gemiddeld inkomen per opleidingsniveau in Nederland? In dit artikel kijken we naar het gemiddelde inkomen per opleidingsniveau en de trend van de afgelopen jaren.

Daarnaast kijken we ook naar de invloed van het opleidingsniveau in combinatie met andere persoonskenmerken zoals geslacht en leeftijd op het inkomen.

Waarom het inkomen per opleidingsniveau opzoeken?

De meeste mensen verwachten waarschijnlijk wel dat je meer gaat verdienen met een hogere opleiding. Om hier een beeld bij te krijgen kan het goed zijn om te kijken naar het inkomen per opleidingsniveau.

Je kunt hierdoor wellicht de motivatie krijgen om verder te studeren. Daarnaast kun je aan de hand van deze data natuurlijk ook kijken of je genoeg betaald krijgt voor iemand van jouw opleidingsniveau.

Bedenk wel goed dat dit gemiddeldes zijn. Staar je dus niet blind op deze data. De cijfers zullen bijvoorbeeld ook verschillen per leeftijd. Hier komen we later in dit artikel op terug.

Welke opleidingsniveaus zijn er?

De data die we in dit artikel gebruiken komt van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er wordt onderscheid gemaakt tussen een laag, middelbaar en hoog opleidingsniveau.

Onder een laag opleidingsniveau vallen het basisonderwijs, de eerste drie jaren van havo / vwo, het vmbo en mbo 1.

Middelbaar bevat de bovenbouw van havo / vwo en de rest van het mbo (niveau 2, 3 en 4). Mensen met een hbo of wo-opleiding vallen onder het hoge opleidingsniveau.

Gemiddeld inkomen per opleidingsniveau

In dit artikel kijken we naar de meest recente data die beschikbaar is bij het CBS. Dit is data van 2020.

De bedragen die we in dit artikel benoemen zijn bruto-bedragen. Hier gaan premies (ziektekostenverzekering en volksverzekering) en belasting (op inkomen en vermogen) nog vanaf.

Het gemiddelde inkomen per opleidingsniveau is in de onderstaande tabel weergegeven.

OpleidingsniveauGemiddeld inkomen
Laag€25.500
Middelbaar€34.800
Hoog€56.100

Zoals je kunt zien zitten zit er dus een behoorlijk verschil in inkomen tussen de verschillende opleidingsniveaus.

Mensen met een middelbaar opleidingsniveau verdienen gemiddeld gezien 36,47% meer dan mensen met een laag opleidingsniveau.

Wanneer je een hoog opleidingsniveau hebt dan verdien je gemiddeld 120% meer dan mensen met een laag opleidingsniveau en 61,21% meer dan mensen met een middelbaar opleidingsniveau.

Gemiddeld inkomen per opleidingsniveau per jaar

Wellicht is het ook interessant om te zien hoe het gemiddeld inkomen per opleidingsniveau de afgelopen jaren is veranderd.

We bekijken de trend in de periode 2011 tot en met 2020, alle data die op dit moment beschikbaar is bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Lijndiagram met het gemiddelde inkomen per opleidingsniveau in de periode 2011 tot en met 2020.

Zoals je kunt zien het inkomen van alle opleidingsniveaus gestegen in de periode 2011 tot en met 2020. Toch is het inkomen van de opleidingsniveaus niet met hetzelfde percentage gestegen.

We hebben voor elk opleidingsniveau het verschil in inkomen tussen 2011 en 2020 uitgerekend. De uitkomst kun je vinden in de volgende tabel.

OpleidingsniveauVerschil inkomen 2011 - 2020
Laag7,59%
Middelbaar15,23%
Hoog14,72%

Het inkomen van de opleidingsniveaus middelbaar en hoog zijn ongeveer met hetzelfde percentage gestegen in de periode 2011 tot en met 2020. Het opleidingsniveau middelbaar zag een iets sterkere stijging.

Wat opvalt is dat het inkomen van het lage opleidingsniveau slechts met 7,59% is gestegen. Het opleidingsniveau is dus steeds belangrijker geworden voor het inkomen in het afgelopen decennium.

Verschil inkomen per opleidingsniveau bij mannen en vrouwen

We hebben gekeken naar het verschil in inkomen tussen opleidingsniveaus. Hogeropgeleiden verdienen meer dan lageropgeleiden. Is dit verschil groter of kleiner bij mannen en vrouwen?

In de onderstaande tabel zie je het gemiddelde inkomen per opleidingsniveau voor mannen en vrouwen.

Het is belangrijk om mannen en vrouwen niet te vergelijken met deze data. Dit is namelijk het gemiddelde jaarinkomen. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld gemiddeld minder werken dan mannen. Het jaarinkomen is dan ook lager.

Wanneer je mannen en vrouwen wil vergelijken dan moet je kijken naar het gemiddelde uurloon voor een soortgelijke functie.

OpleidingsniveauGemiddeld inkomen
mannen
Gemiddeld inkomen
vrouwen
Laag€31.800€17.200
Middelbaar€42.800€25.500
Hoog€68.100€43.900

Mannen met een middelbare opleiding verdienen 34,59% meer dan mannen met een laag opleidingsniveau. Vrouwen met een middelbaar opleidingsniveau verdienen 48,26% meer dan vrouwen met een laag opleidingsniveau.

Mannen met een hoog opleidingsniveau verdienen 59,11% meer dan mannen met een middelbaar opleidingsniveau. Bij vrouwen is de kloof opnieuw groter. Vrouwen met een hoog opleidingsniveau verdienen 72,16% meer dan vrouwen met een middelbaar opleidingsniveau.

Het lijkt er dus op dat vrouwen qua inkomen meer profiteren van doorstuderen dan mannen. Dit kan natuurlijk veel verschillende oorzaken hebben. Wellicht zijn er meer lucratieve banen voor mannen die een minder hoog opleidingsniveau vereisen.

Gemiddeld inkomen per opleidingsniveau en leeftijd

We hebben in dit artikel gekeken naar het gemiddeld inkomen per opleidingsniveau voor alle leeftijden. In een ander artikel hebben we gezien dat het gemiddeld inkomen per leeftijd ook behoorlijk verschilt.

Leeftijd is een van de meest belangrijke factoren dat invloed heeft op het inkomen. Dit ook logisch, want naarmate je ouder wordt dan heb je ook meer ervaring. Hierdoor voeg je in de meeste gevallen meer waarde toe, wat weer wordt gecompenseerd met een hoger inkomen.

Daarom is het ook handig om te kijken naar het gemiddeld inkomen per opleidingsniveau en per leeftijd.

De meest recente data die beschikbaar is hierover komt echter uit 2018. Dit is onderzocht door middel van een enquête, die niet jaarlijks wordt afgenomen.

In tegenstelling tot de overige data in dit artikel wordt hier onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende opleidingsniveaus. Zoals je kunt zien is zowel het lage als het hoge niveau hier uitgesplitst in twee opleidingsniveaus.

LeeftijdBasis-
onderwijs
Vmbo, mbo 1,
havo & vwo
onderbouw
Havo & vwo
bovenbouw,
mbo 2, 3 en 4
Hbo & wo
bachelor
Hbo & wo
master
15 - 25 jaar€4.300€7.900€14.900€22.600€30.200
25 - 35 jaar€30.000€31.800€35.200€43.800€56.800
35 - 45 jaar€33.500€35.300€43.300€57.200€79.500
45 - 55 jaar€34.700€39.000€45.900€64.100€96.400
55 - 65 jaar€33.700€36.500€44.800€61.300€85.900
Gemiddeld inkomen per leeftijd en opleidingsniveau in 2018. (Bron: CBS)

Wat opvalt is dat het inkomen van mensen met een lagere en een middelbare opleiding minder snel stijgt dan het inkomen van mensen met een hogere opleiding.

In de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar verdienen mensen met een master zo’n 89% meer dan mensen met alleen basisonderwijs. In de leeftijdsgroep 45 tot 55 jaar is dit verschil maar liefst 178%.

Conclusie

Hopelijk heb je door dit artikel een beter beeld gekregen van welke invloed opleidingsniveau heeft op het inkomen.

Wellicht vind je de volgende artikelen ook interessant:

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.