Gemiddeld belegd vermogen in Nederland

Hoeveel geld heeft de buurman belegd? Dit weet je vaak niet, maar het is wel leuk om een inzicht te krijgen in wat anderen beleggen. Daarom kijken we naar het gemiddeld belegd vermogen in Nederland. Daarnaast bekijken we ook het gemiddeld belegd vermogen per leeftijd en type huishouden.

Wat hebben anderen aan belegd vermogen?

Mensen zijn over het algemeen niet erg open over financiën. We weten daarom vaak niet hoeveel anderen verdienen of hoeveel geld iemand anders heeft.

Toch kan het leuk zijn om inzicht te krijgen in hoe jij ervoor staat ten opzichte van anderen. Is jouw belegd vermogen hoger of lager dan gemiddeld?

Houdt er echter wel rekening mee dat het om gemiddelden gaat. Staar je dus niet blind op de cijfers in dit artikel, maar gebruik ze om een globaal beeld te vormen.

Het gemiddelde betekent ook dat hoge uitschieters het gemiddelde flink omhoog kunnen halen. Denk hierbij aan miljonairs bijvoorbeeld.

Daarom kijken we later in dit artikel ook naar de mediaan van het belegd vermogen in Nederland. Dit is het middelste getal in een reeks en kan daarom soms een beter beeld geven van de situatie van de gemiddelde persoon.

Ten slotte kijken we ook naar andere kenmerken, zoals leeftijd bijvoorbeeld. Het is namelijk niet vreemd dat je minder hebt belegd wanneer je 25 jaar bent ten opzicht van 60 jaar.

Gemiddeld belegd vermogen

In dit artikel gebruiken we data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Allereerst kijken we naar het meest recente jaar dat beschikbaar is (2020). Daarna kijken we ook naar de trend per jaar.

In 2020 was het gemiddeld belegd vermogen per huishouden €112.200.

Je weet nu wat het gemiddeld belegd vermogen was in het meest recente jaar. Het gemiddeld belegd vermogen per huishouden verandert echter elk jaar.

Daarom kijken we ook naar wat het gemiddeld belegd vermogen was in de periode 2006 tot en met 2020. Dit zijn alle jaren waarvan data beschikbaar is bij het CBS.

Gemiddeld belegd vermogen per jaar

Hieronder zie je een visualisatie van het gemiddeld belegd vermogen per jaar van een huishouden in Nederland.

Lijngrafiek met de trend van het gemiddeld belegd vermogen in de periode 2006 tot en met 2020. In 2006 was het €81.000 en in 2020 was het €112.200.

De financiële crisis van 2008 is duidelijk te zien in de grafiek. De daling heeft waarschijnlijk twee kanten.

Allereerst daalde de waarde van veel beleggingen tijdens de crisis, waardoor het belegd vermogen minder werd. Hoewel dit logisch is, betekent dit niet direct dat mensen minder aandelen in bezit hadden. De waarde van de aandelen kan simpelweg gedaald zijn.

Daarnaast is het aannemelijk dat Nederlanders tijdens een financiële crisis minder geld te besteden hebben om te beleggen. Dit zal de forse daling van 2008 naar 2009 daarom ook deels verklaren.

Verder valt het op dat het gemiddeld belegd vermogen tot en met 2018 een flinke stijging heeft doorgemaakt. Daarna is het echter gedaald en niet meer teruggekomen op het niveau van 2018.

De enige verklaring die we hiervoor kunnen vinden is dat 2018 een relatief slecht beleggingsjaar is geweest.

Wanneer je kijkt naar het rendement van de AEX en het rendement van de S&P 500 dan zie je dat 2018 het enige jaar was met een negatief rendement in de periode 2012 tot en met 2021.

JaarRendement
AEX
Rendement
S&P 500
20129,68%15,88%
201317,24%32,43%
20145,64%13,81%
20154,09%1,31%
20169,36%11,93%
201712,71%21,94%
2018-10,41%-4,41%
201923,92%31,74%
20203,31%18,38%
202127,75%28,83%

Vooral de AEX had een forse daling in 2018. Doordat dit de grootste index is van de Nederlandse markt is het aannemelijk dat dit ook een relatief grote invloed heeft op de beleggingen van Nederland. Dit kan dus zowel een koersdaling als een verandering in sentiment rondom beleggen zijn.

Gemiddeld belegd vermogen per leeftijd

Wanneer mensen ouder zijn hebben ze gemiddeld gezien ook een hoger vermogen. Daarom is het ook goed om te kijken naar het gemiddeld belegd vermogen per leeftijd.

Hieronder zie je een tabel met het gemiddeld belegd vermogen in Nederland. Dit zijn cijfers van het meest recente jaar dat beschikbaar is bij het CBS, namelijk 2020.

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat dit cijfers zijn per huishouden. De leeftijd is de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

LeeftijdGemiddeld belegd
vermogen
Tot 25 jaar€ 23.700
Tot 35 jaar€ 24.900
Tot 45 jaar€ 45.900
Tot 55 jaar€ 82.000
Tot 65 jaar€ 118.000
Tot 75 jaar€ 161.400
Tot 85 jaar€ 214.500
85 jaar of ouder€ 265.900

De cijfers zijn in eerste instantie logisch. Oudere mensen hebben gemiddeld gezien een hoger belegd vermogen dan jongere mensen.

Ouderen hebben natuurlijk ook een langere periode gewerkt en daardoor gemiddeld gezien meer kunnen investeren. Bovendien hebben ze langer kunnen profiteren van het rente-op-rente effect (samengestelde rente).

Gemiddeld belegd vermogen per type huishouden

Net als leeftijd kan de samenstelling van een huishouden ook invloed hebben op het gemiddeld belegd vermogen. We kijken hierbij naar verschillende types huishoudens.

Hieronder zie je een tabel met de verschillen per type huishouden. Onder de tabel kun je een toelichting vinden op deze cijfers.

Type huishoudenGemiddeld belegd vermogen
Eenpersoonshuishouden€ 118.200
Eenoudergezin€ 73.600
Paar, zonder kind€ 140.100
Paar, met kind(eren)€ 82.500

Eenoudergezinnen hebben het laagste belegd vermogen. Dit is logisch, want deze ouder moet de kinderen alleen opvoeden. Hierdoor is er gemiddeld gezien waarschijnlijk minder geld voor beleggingen.

Daarna komen de koppels met kinderen. Het gemiddeld belegd vermogen van dit type huishouden verschilt niet veel van dat van een eenoudergezin. Kinderen kosten veel geld, dus deze mensen houden ook minder over om te beleggen.

Alleenstaanden hebben een hoger gemiddeld belegd vermogen dan eenoudergezinnen en ouders met kinderen. Het scheelt zo’n €35.700 tot €44.600.

Koppels die geen kinderen hebben hebben gemiddeld gezien het hoogste belegd vermogen. Bijna het dubbele van eenoudergezinnen en koppels met kinderen. Doordat deze mensen met z’n tweeën zijn hebben ze vaak ook twee salarissen.

Gemiddeld belegd vermogen zegt niet alles

Het gemiddelde kan soms een vertekend beeld geven. Erg rijke huishoudens beïnvloeden het gemiddelde, waardoor het minder representatief is voor de gemiddelde Nederlander.

Daarom is het ook handig om naar de mediaan van het belegd vermogen in Nederland te kijken. Dit is het middelste getal uit een reeks. Van de Nederlandse bevolking heeft 50% minder of minder belegd vermogen dan de mediaan.

We zullen weer eerst kijken naar de data van het meest recente jaar (2020). Daarna laten we een trendlijn zien.

In 2020 was de mediaan van het belegd vermogen €18.200.

Een overzicht van de mediaan in het verleden is hieronder te vinden. In de onderstaande tabel kun je de trend over meerdere jaren vinden.

Lijngrafiek met de trend van het mediaan van het belegd vermogen in de periode 2006 tot en met 2020. In 2006 was het €14.200 en in 2020 was het €18.200.

Zoals je kunt zien is de trend vergelijkbaar met die van het gemiddeld belegd vermogen. De bedragen geven wellicht een beter beeld doordat grote uitschieters de bedragen niet beïnvloeden.

Conclusie

Hopelijk vond je dit artikel over het gemiddeld belegd vermogen interessant. We hebben ook een aantal soortgelijke artikelen geschreven. Bekijk dus ook:

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.