P/E ratio uitleg (koers-winstverhouding)

Wanneer je belegt in aandelen ben je P/E ratio waarschijnlijk wel een keer tegengekomen. Met deze ratio kun je verschillende bedrijven met elkaar vergelijken, maar hoe doe je dat precies? In dit artikel geven we uitleg over wat de P/E ratio precies is en hoe je deze ratio kunt gebruiken.

Wat is de P/E ratio bij beleggen?

De P/E ratio is een van de meest gebruikte ratio’s bij beleggen. Deze meting is daarom ook onderdeel van de fundamentele analyse.

P/E ratio is de afkorting van price / earnings ratio. Bij de P/E ratio zet je de winst van een bedrijf af tegen de koers van het aandeel. In het Nederlands wordt de P/E ratio daarom ook wel de koers-winstverhouding genoemd.

Het is mogelijk om de P/E ratio te berekenen voor een bedrijf, maar ook voor een bepaalde sector of index. Denk hierbij aan de P/E ratio van de technologiesector of van de S&P 500.

Price earnings ratio berekenen

Hoewel je de P/E ratio van de meeste bedrijven makkelijk online kunt vinden, is het ook mogelijk om deze zelf te berekenen. De P/E ratio kun je berekenen met de volgende formule:

P/E ratio = koers van een aandeel / winst per aandeel
Author

De winst per aandeel kun je berekenen door de winst te delen door het totaal aantal aandelen dat er van een bedrijf uitstaan. In het Engels wordt de winst per aandeel earnings per share (EPS) genoemd.

De winst per aandeel kan op twee manieren worden bepaald. Je kunt de verwachte toekomstige winst gebruiken of de historische winst. Je kunt daarom onderscheid maken tussen de forward P/E ratio en de trailing P/E ratio.

Forward P/E ratio

Bij de forward P/E ratio wordt de P/E ratio berekend aan de hand van de verwachte winst. Er wordt dus vooruit (forward) gekeken bij deze ratio.

Door het berekenen van de forward P/E ratio kun je de huidige P/E ratio afzetten tegen de in de toekomst verwachte P/E ratio.

Het nadeel hiervan is natuurlijk dat de verwachte winst kan worden onderschat of overschat. Hierdoor krijg je een te optimistisch of juist te pessimistisch beeld van de toekomstige P/E ratio.

Trailing P/E ratio

Wanneer je gebruik maakt van de trailing P/E ratio dan kijk je naar de historische cijfers om te P/E ratio te berekenen. De trailing P/E ratio is over het algemeen de ratio die het meeste wordt gebruikt door beleggers.

Het voordeel van deze manier is dat je de winst per aandeel niet verkeerd kunt inschatten. Dit is namelijk historische data. Je krijgt hiermee dus een duidelijk beeld van de historische P/E ratio.

Zoals iedereen weet zijn historische resultaten bij beleggen echter niet altijd een goede indicatie voor toekomstige resultaten. Dit is een nadeel van het gebruiken van de trailing P/E ratio.

Hoe kun je de P/E ratio interpreteren?

Het is moeilijk om een goed antwoord te geven op de vraag wat een goede P/E ratio is. Hoeveel winst er wordt gemaakt in verhouding met de prijs van een aandeel zal namelijk behoorlijk verschillen tussen sectoren.

Het is daarom belangrijk om de P/E ratio van een bepaald bedrijf te vergelijken met de P/E ratio van een directe concurrent of met de gemiddelde P/E ratio van de sector waarin het bedrijf opereert.

Over het algemeen kun je als vuistregel nemen dat de P/E ratio tussen de 20 en de 25 ligt. Wanneer de P/E ratio lager is dan 20 dan kun je dus spreken van een lage P/E ratio. Bij een P/E ratio van meer dan 25 heb je te maken met een hoge P/E ratio.

P/E ratio < 20Laag
P/E ratio 20 - 25Gemiddeld
P/E ratio > 25Hoog

Wat betekent een hoge P/E ratio?

Kort gezegd betekent een hoge P/E ratio dat de prijs van een aandeel relatief hoog is wanneer je kijkt naar de winst van een bedrijf. Je betaalt dus relatief veel voor een deel van de winst. Het aandeel is overgewaardeerd.

Een hoge P/E ratio hoeft niet altijd slecht te zijn. Een bedrijf kan bijvoorbeeld ook veel hebben geïnvesteerd in een nieuwe technologie. De winst is dan weliswaar laag, maar dit kan in de toekomst een belangrijk concurrentiepotentieel opleveren. Groeiaandelen hebben daarom bijvoorbeeld vaak een hogere P/E ratio.

Daarom kun je ook kijken naar zowel de forward P/E ratio als de trailing P/E ratio om een beter beeld te krijgen.

Wat betekent een lage P/E ratio?

Logisch gezien betekent een lage P/E ratio dus dat het aandeel ondergewaardeerd is. Je betaalt relatief weinig voor een deel van de (verwachte) winst.

Dit wil niet zeggen dat een lage P/E ratio altijd beter is dan een hoge P/E ratio. Zoals we net hebben gezien zijn er ook nog andere factoren van belang, zoals het groeipotentieel van het bedrijf. Dividend aandelen hebben daarom bijvoorbeeld vaak een lagere P/E ratio. De winst is hoog, maar er is in zo’n geval minder ruimte voor groei.

Voorbeeld P/E ratio

Door de bovenstaande uitleg is het misschien iets duidelijker geworden wat de P/E ratio is en hoe je deze kunt berekenen. Toch doet een voorbeeld vaak wonderen voor het begrijpen van bepaalde concepten.

Stel je voor dat je twee bedrijven hebt die potgrond verkopen, bedrijf A en bedrijf B. We gaan in dit voorbeeld uit van de volgende gegevens:

 Bedrijf ABedrijf B
Koers aandeel€25€35
Winst€19.000€22.500
Aantal uitstaande aandelen10.0007.500
Winst per aandeel€1,90€3

De prijs per aandeel van bedrijf A is lager dan de prijs per aandeel van bedrijf B. Doordat ze beide potgrond verkopen zou je kunnen denken dat bedrijf A een betere keuze is.

Voor het berekenen van de P/E ratio hoeven we alleen de formule in te vullen. De P/E ratio van bedrijf A is dus 13,1 (€25 / €1,90) en de P/E ratio van bedrijf B is 11,7 (€35 / €3).

Hoewel de P/E ratio van bedrijf A hoger is, wil dit niet zeggen dat bedrijf B de beste keuze is. Misschien heeft bedrijf A wel net een nieuw soort potgrond ontwikkeld waardoor ze de komende jaren extra veel winst gaan maken.

De P/E ratio kan dus goede inzichten geven, maar het moet nooit de enige factor zijn waar je aandelen op selecteert.

Nadelen P/E ratio

Het eerste nadeel van de P/E ratio is dat de ratio alleen van toepassing is op bedrijven die winst maken. Wanneer er geen winst is kun je de P/E ratio namelijk helemaal niet berekenen.

Daarnaast is de P/E ratio een populaire manier om bedrijven te waarderen, maar het geeft een te beperkt beeld om alleen naar de P/E ratio te kijken. Daarom is het belangrijk om ook naar andere factoren te kijken. Denk hierbij aan het groeipotentieel van een bepaald bedrijf of het dividend dat wordt uitgekeerd.

Bovendien is het ook niet mogelijk om alle bedrijven met elkaar te vergelijken. Zoals we eerder hebben gezien hebben verschillende sectoren namelijk ook verschillende gemiddelde P/E ratio’s. Het heeft daarom alleen zin om bedrijven die op elkaar lijken met elkaar te vergelijken.

Ten slotte hebben zowel de forward P/E ratio als de trailing P/E ratio beperkingen. Bij de forward P/E ratio gebruik je verwachte toekomstige resultaten, die verkeerd kunnen worden ingeschat. Bij de trailing P/E ratio gebruik je historische resultaten, die niet altijd een goede indicatie zijn voor toekomstige resultaten.

Waar kun je de P/E ratio van een bedrijf vinden?

Eerder in dit artikel hebben we uitgelegd hoe je de P/E ratio kunt berekenen. Voor de meeste aandelen kun je de P/E ratio echter ook makkelijk opzoeken.

Je kunt bijvoorbeeld op Yahoo Finance of Morningstar kijken voor de P/E ratio van een bedrijf. In de meeste gevallen staat er zowel de forward P/E ratio als de trailing P/E ratio.

Conclusie

Hopelijk begrijp je nu beter wat de P/E ratio is en hoe je deze kunt gebruiken bij het analyseren van bedrijven. Vond je deze uitleg over de P/E ratio interessant? Schrijf je hieronder dan in voor de nieuwsbrief. Je krijgt dan een mailtje wanneer er nieuwe artikelen worden geplaatst.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.