<

7 redenen waarom de 4% regel te streng is in Nederland

Als het over financiële onafhankelijkheid gaat, dan wordt de 4% regel vaak genoemd. Dit is vooral een bekend principe in de FIRE-beweging. Met deze regel kun je berekenen hoeveel geld je nodig hebt om te kunnen leven van je vermogen. De 4% regel is een goede vuistregel, maar er zitten ook veel haken en ogen aan.

Wat is de 4% regel?

Het principe van deze regel is simpel. Je kunt elk jaar veilig 4% van je vermogen opmaken, zonder dat je een groot risico loopt dat je vermogen opraakt. Door je vermogen te beleggen zorg je ervoor dat het rendement dat je maakt je uitgaven compenseert.

De 4% regel komt voort uit een aantal studies, waarvan de Trinity study de bekendste is. In deze studie hebben ze berekend wat een goede ‘Safe Withdrawal Rate’ (SWR) is. Dit is het percentage van je vermogen dat je elk jaar zonder problemen kunt uitgeven. Ze hebben dit berekend aan de hand van historische cijfers.

De Trinity Study heeft niet alleen gekeken naar 4%, maar naar veel verschillende percentages. Bovendien hebben ze ook gekeken naar de verhouding tussen aandelen en obligaties.

In de onderstaande afbeelding zijn alle verschillende scenario’s te zien.

Een tabel uit de Trinity Study met Safe Withdrawal Rates.

Met de 4% regel wordt het scenario dat in de bovenstaande afbeelding is omcirkeld bedoeld. Dit is het scenario van 50% aandelen en 50% obligaties over een periode van 30 jaar. Als je dan 4% per jaar opmaakt van je vermogen dan heb je een kans van 95% dat er na die 30 jaar nog geld over is.

Het uitgangspunt van de 4% regel is simpel. Je kunt elk jaar 4% van je vermogen opmaken. Dit betekent dat je vermogen 25x je jaaruitgaven moet zijn (100 * 4% = 25). Zijn je uitgaven €30.000 per jaar, dan is het bedrag waarmee je financieel onafhankelijk kan worden €750.000 (25 * €30.000).

De 4% regel is geen absolute waarheid

Hoewel de 4% regel vaak wordt genoemd als het gaat om financiële onafhankelijkheid is dit zeker geen absolute waarheid waar je blind aan vast moet houden. De 4% regel kan echter wel een vuistregel zijn om een beeld te krijgen van hoeveel geld er nodig is om financieel onafhankelijk te worden. Bedenk echter wel goed wat van toepassing is op jouw situatie.

Is de 4% regel te streng in Nederland?

Als de Safe Withdrawal Rate hoger is, dan is het eindkapitaal dat je nodig hebt lager. Andersom geldt dit natuurlijk ook.

De 4% regel wordt al veilig gezien, maar is het echt niet mogelijk om een hogere ratio aan te houden? Om een voorbeeld te noemen. Met een Safe Withdrawal Rate van 5% heb je ‘slechts’ 20 keer je jaaruitgaven nodig (100 * 5% = 20) om financieel onafhankelijk te zijn. Dit ten opzichte van 25 keer (100 * 4% = 25) bij 4%. Dit kan een enorm verschil maken.

We willen echter wel voor veilig gaan. Is het dan slim om van de 4% regel af te wijken? Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Wat zijn de redenen om een hogere Safe Withdrawal Rate aan te houden?

1. Het slechtste scenario

Om te beginnen is het belangrijk om duidelijk te maken dat de 4% het slechtste scenario is om met pensioen te gaan.

Als je zoals eerder kijkt naar een verdeling van 50/50 tussen aandelen en obligaties over een periode van 30 jaar, dan zijn er verschillende Safe Withdrawal Rates. Wade Pfau heeft dit heel duidelijk gevisualiseerd.

Zoals je in de grafiek kunt zien is de 4% het slechtste scenario. Dit geldt dus alleen als je besluit om eerder met pensioen te gaan op de grootste economische dip in meer dan 50 jaar. In zo’n geval zou je het pensioen dus ook even uit kunnen stellen.

Een grafiek met Safe Withdrawal Rates vanaf 1925. Het slechtste scenario was een Safe Withdrawal Rate van 4%.
Safe Withdrawal Rates bij een verdeling van 50/50 tussen aandelen en obligaties over een periode van 30 jaar.

2. Sociaal vangnet (AOW)

Bij de Trinity Study wordt er aangenomen dat je het moet doen zonder sociaal vangnet. Als je jaaruitgaven €30.000 zijn, dan moet je dus genoeg geld hebben om dit de rest van je leven aan je vermogen te kunnen onttrekken. In Nederland hebben we echter AOW, waardoor een groot deel van je levensonderhoud niet meer uit je eigen vermogen hoeft te komen vanaf de AOW-leeftijd. Hierdoor is het vermogen dat je nodig hebt veel kleiner. Dit kan een reden zijn om een iets hoger percentage dan 4% aan te houden.

3. Opgebouwd pensioen

Bovendien is er geen rekening gehouden met een pensioen dat je hebt opgebouwd bij je werkgever. Als je jaren hebt gewerkt, dan ontvang je naast AOW waarschijnlijk ook een pensioen. In de Trinity Study wordt hier helemaal geen rekening mee gehouden. Het is echter wel goed om hier rekening mee te houden. Als je AOW en pensioen ontvangt, dan hoef je namelijk minder van je vermogen te leven.

4. Stabiele uitgaven

In de Trinity Study wordt er gerekend met een vast bedrag per jaar dat je van je vermogen onttrekt. Je moet in dat geval dus altijd precies hetzelfde bedrag opnemen. In de praktijk zal het echter logischer zijn om tijdens slechtere economische perioden wat minder vermogen op te nemen, terwijl je in betere economische tijden weer meer vermogen opneemt. Je kunt grotere uitgaven in dat geval makkelijk een tijdje uitstellen.

5. Wanneer je ouder wordt, ga je minder uitgeven

Over het algemeen ga je minder uitgeven naarmate je ouder wordt. Als je dit bedenkt in combinatie met de AOW en pensioen dan is het nog maar de vraag hoeveel eigen geld je nodig hebt na je AOW-leeftijd. In dat geval gaat het meer om het gat te overbruggen tussen je gewenste pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd.

De periode die je moet overbruggen wordt hierdoor veel lager, waardoor de Safe Withdrawal Rate hoger kan worden. Neem de periode van 15 jaar in de eerder besproken tabel. Met deze kortere periode heb je zelfs met een Safe Withdrawal Rate van 6% nog een kans van 93% dat je de periode kan volhouden met je vermogen. In dat geval hoef je nog ‘maar’ 17 keer je jaaruitgaven als eigen vermogen te hebben. Dit scheelt veel ten opzichte de 20 keer (5%) en 25 keer (4%) je jaaruitgaven.

6. Bijverdienen tijdens pensioen

Als je met pensioen gaat, maar vooral als je eerder met pensioen gaat, dan ga je waarschijnlijk niet niks doen. Je blijft wel nog bezig met hobby’s of kleine klussen.

Ondanks dat je financieel onafhankelijk bent is de kans groot dat je alsnog wat geld gaat verdienen met je hobby. Al is het maar €100 per maand, het heeft alsnog effect op je vermogen. Je jaarlijkse kosten worden lager en daarmee ook het vermogen dat je nodig hebt.

Het is onwaarschijnlijk dat er vanaf je pensioen helemaal nooit meer iets binnenkomt. Bij de 4% regel wordt er geen rekening gehouden met dergelijke bijverdiensten.

7. Overige financiële meevallers

De Trinity Study gaat ervan uit dat je enkel en alleen van je vermogen leeft. Financiële meevallers zijn hierbij niet meegenomen. Als je een erfenis krijgt, dan kan dit al veel doen met je vermogen. Hoewel dit nooit een zekerheid is, kun je wel voor jezelf kijken of dit van toepassing is op je eigen situatie. Je kunt dan jouw persoonlijke Safe Withdrawal Rate aanpassen.

Moet de 4% regel dan helemaal overboord?

Nee dat zeker niet. De 4% regel is een goede vuistregel. Het is een makkelijk startpunt. Je berekent je jaaruitgaven en doet dit keer 25. Dan heb je meteen een bedrag dat je ongeveer nodig hebt.

Neem bovenstaande punten echter wel mee in je overweging van wat een ‘veilig’ percentage is. Het is geen exacte wiskunde. Iedereen voelt zich prettig bij iets anders.

Denk er in ieder geval aan dat één procent extra al €100.000 kan schelen. Verhoog het percentage alleen als het realistisch is, niet puur omdat je jouw einddoel dan eerder behaald.

Het verschil tussen verschillende percentages kun je duidelijk zien in het volgende rekenvoorbeeld.

4% / 5% regel rekenvoorbeeld

Als je €30.000 per jaar uitgeeft, heb je met de 4% regel een vermogen nodig van €30.000 x 25 = €750.000.

Houd je ook rekening met de factoren hierboven? Dan kom je misschien wel op 5% uit. Je vermogen moet bij dezelfde uitgaven ‘slechts’ €30.000 x 20 = €600.000 zijn.

Die ene procent scheelt dus al €150.000 op het einddoel dat je moet behalen.

Conclusie

De 4% regel is een goede algemene richtlijn. Hierdoor krijg je een beeld van wat er ongeveer nodig is om financieel onafhankelijk te worden. Het is echter geen absolute waarheid, vooral niet in Nederland. Wees zelf kritisch of de 4% regel van toepassing is op jouw situatie. Stel de 4% regel bij als dit voor jou van toepassing is. Doe dit echter alleen als het realistisch is.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

2 reacties op “7 redenen waarom de 4% regel te streng is in Nederland”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.