<

Eerder stoppen met werken: hoe kun je met vervroegd pensioen?

Eerder stoppen met werken klinkt misschien onhaalbaar. Niets is minder waar. Als je er vroeg mee aan de slag gaat, dan is een vervroegd pensioen in bijna alle gevallen mogelijk. Het is dan wel belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen.

Vervroegd pensioen

Je denkt wellicht dat eerder met pensioen gaan alleen voor de rijken is. Dit is helemaal niet waar. Ik ga je echter geen gouden bergen beloven. Desondanks is het als je op tijd begint en met de juiste mindset voor iedereen mogelijk om eerder te stoppen met werken.

Natuurlijk is het zo dat je geld nodig hebt om eerder te kunnen stoppen met werken. Je kunt namelijk AOW ontvangen vanaf de AOW-datum, maar je moet het gat tussen je gewenste pensioenleeftijd en datum dat je AOW kunt ontvangen overbruggen. Dit kun je op meerdere manieren regelen.

Hoe kun je eerder stoppen met werken?

Eerder stoppen met werken kan op verschillende manieren. Je kunt het pensioen dat je tijdens jouw jaren werken hebt opgebouwd naar voren halen. Daarnaast kan je werkgever het gat tussen je gewenste pensioendatum en de AOW-datum overbruggen. Tenslotte kun je het gat ook zelf dichten. Aan dit laatste ontkom je nauwelijks als je ver voor de AOW-leeftijd met pensioen wil gaan.

Pensioen naar voren halen

Het pensioen dat je bij je werkgever opbouwt wordt normaal gesproken uitgekeerd vanaf de AOW-datum. Je begint dan met het ontvangen van AOW én het aanvullende pensioen. Het naar voren halen van je pensioen houdt in dat het pensioen dat je hebt opgebouwd bij je werkgever eerder wordt uitbetaald. Dit wil zeggen dat je het eerder opneemt dan de AOW-leeftijd. De AOW is leeftijdsgebonden en dit kun je daarom nooit naar voren halen, helaas.

Als je besluit om je pensioen eerder te ontvangen, dan krijg je wel een lager bedrag. Je krijgt namelijk meer jaren pensioen uitgekeerd, wat betekent dat je een lager pensioen ontvangt. Je kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl kijken hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Bovendien kun je zien hoeveel pensioen je ontvangt als je op een andere leeftijd dan de AOW-datum met pensioen gaat.

Vergoeding werkgever

Naast het naar voren halen van het pensioen, is het ook mogelijk dat de werkgever het gat dicht tussen de gewenste pensioendatum en de AOW-datum. Dit kan echter wel alleen als de pensioendatum al in zicht is.

De werkgever kan een vergoeding geven op basis van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Vóór 2021 moest de werkgever een heffing betalen van 52% over deze vergoeding. In het pensioenakkoord van 2020 is er echter besloten dat deze boete komt te vervallen. Dit betekent dat de werkgever een vergoeding mag geven om de periode tot de AOW-datum te overbruggen.

Deze wet is op 12 januari 2021 met terugwerkende kracht aangenomen in de Eerste Kamer. De wet geldt vanaf 1 januari 2021.

Per jaar dat je eerder stopt dan de pensioenleeftijd (AOW-leeftijd) mag de werkgever een bruto vergoeding geven van €1.767 per maand. Dit komt neer op €21.204 per jaar. Het maximum dat hieraan vastzit is drie jaar. In totaal mag de werkgever dus een vergoeding geven van €61.612 als je meer dan drie jaar eerder stopt dan de AOW-datum.

De rest moet toch echt uit eigen zak komen

Het gat wat er dan nog overblijft, moet helaas wel uit eigen zak komen. Je hebt daarom vrijwel altijd eigen vermogen nodig om eerder te kunnen stoppen met werken.

Hoeveel geld heb je nodig om eerder te stoppen met werken?

Hoeveel geld je nodig hebt om eerder te stoppen met werken ligt aan meerdere dingen. De meest belangrijke is de gewenste pensioenleeftijd. Je hebt natuurlijk meer geld nodig als je met 40 jaar wil stoppen met werken ten opzichte van stoppen met 60 jaar. Daarnaast hangt veel af van hoeveel geld je uitgeeft. Als je veel uitgeeft, dan heb je ook meer geld nodig.

Uitgaven en kosten

Om het bedrag te bepalen dat je nodig hebt om eerder te stoppen met werken moet je weten hoeveel je uitgeeft. Beter gezegd moet je eigenlijk bepalen wat je nog gaat uitgeven. Hierbij zitten bijvoorbeeld ook reizen die je nog wil maken. Dit hoeft niet op de euro nauwkeurig. Als je een goede schatting hebt dan kun je dit altijd later nog bijsturen.

Als je alles bij elkaar optelt dan kom je op een bepaald bedrag uit. Stel je hebt gemiddeld €35.000 per jaar nodig om te leven en je moet veertien jaar overbruggen tot je AOW-leeftijd. Simpelweg heb je dan een eigen vermogen nodig van 14 x €35.000 = €490.000.

Dit is een enorm bedrag. We komen later terug op hoe je dit vermogen het beste kunt opbouwen.

Passief inkomen

Als je met pensioen gaat, dan kunnen er nog steeds inkomsten binnenkomen. Dit kunnen bijvoorbeeld huurinkomsten zijn, maar ook passieve inkomsten uit beleggingen of uit auteursrechten. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. Als deze inkomsten stabiel zijn, kun je ze ook meenemen in de berekening van hoeveel geld je nodig hebt. Als je elk jaar €1.000 verdiend ‘on the side’ dan kun je dit bedrag in mindering brengen op het bedrag dat je per jaar nodig hebt.

Voorbeeldberekening eerder stoppen met werken

Bovenstaande informatie is niet echt tastbaar zonder voorbeeld. Daarom laten we bij deze een voorbeeldberekening zien. Hierbij berekenen hoeveel je nodig hebt om eerder met pensioen te gaan.

Let op: Alle bedragen in deze voorbeeldberekening zijn verzonnen. In de voorbeeldsituatie gelden de volgende gegevens:

Gewenste pensioenleeftijd54 jaar
AOW-leeftijd68 jaar
AOW-bedrag€12.000 netto per jaar
Pensioen opgebouwd werkgever€3.000 netto per jaar
Uitgaven€35.000 per jaar
Inkomen (huur)€6.000 netto per jaar

Gezien de bovenste gegevens ontvang je €12.000 AOW, €3.000 aanvullend pensioen en €6.000 huurinkomsten per jaar. Dit is €21.000 per jaar. Als je dezelfde levensstandaard wil aanhouden na je pensioenleeftijd, dan moet je vanaf je AOW-leeftijd dus €14.000 zelf aanvullen per jaar.

Belangrijk om te vermelden is wel dat de uitgaven vaak afnemen naarmate je ouder wordt. Laten we er dus vanuit gaan dat je vanaf je AOW-leeftijd genoeg hebt aan je AOW, aanvullend pensioen en je huurinkomsten (€21.000 per jaar).

Dat is het scenario als je met pensioen gaat op de AOW-leeftijd. Als je eerder wil stoppen met werken, dan moet je dit gat nog dichten. We gaan ervan uit dat je werkgever geen vergoeding wil betalen om dit gat te dichten. Je moet dus zelf nog 68 – 54 = 14 jaar overbruggen.

Je zou het pensioen dat je hebt opgebouwd via je werkgever eerder kunnen opnemen, maar gezien de grootte van het bedrag zet dit niet heel veel zoden aan de dijk. Bovendien heb je dit geld op je AOW-leeftijd ook nodig.

In dat geval moet je nog €35.000 – €6.000 = €29.000 per jaar bij elkaar krijgen om het gat tussen de gewenste pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd te overbruggen. In totaal gaat dit dan om 14 x €29.000 = €406.000.

Eerder stoppen met werken, is dat wel realistisch?

De €406.000 in het bovenstaande rekenvoorbeeld klinkt misschien als een onmogelijke taak. Het is wellicht minder moeilijk dan het lijkt. Om dit vermogen op te bouwen is beleggen wel essentieel.

Als je vanaf je 30e elk jaar €6.600 belegt tegen een gemiddeld rendement van 7%, dan heb je na 24 jaar een vermogen opgebouwd van ongeveer €406.000.

Als je snel rekent, heb je in deze periode dus 24 x €6.600 = €158.400 ingelegd. De reden dat het eindbedrag zo hoog is komt door het rente-op-rente effect. Dit werd door Albert Einstein ook wel het achtste wereldwonder genoemd.

Zoals we eerder hebben gezien heb je ook zaken als inflatie. Als je op je 54e begint met het opmaken van dit geld, dan blijft het grootste gedeelte echter nog jaren staan. Je kunt dit (deels) blijven beleggen. Het is dan wel verstandig om minder risicovolle beleggingen te kopen, maar het geld zal nog steeds rendement maken.

Tenslotte is het goed om te vermelden dat er in dit voorbeeld rekening wordt gehouden met 14 jaar eerder stoppen dan de AOW-leeftijd. Als je naar bijvoorbeeld 5 of 10 jaar kijkt dan is er een heel erg groot verschil in het eindkapitaal dat je nodig hebt. Bovendien kun je natuurlijk ook besluiten om minder te gaan werken (bijvoorbeeld 2 dagen) in plaats van te stoppen. Dan is het bedrag dat je nodig hebt ook veel lager.

Budgetteren

In het bovenstaande voorbeeld kom je dus al heel ver met een bedrag van €6.600 / 12 = €550 per maand opzijzetten voor een periode van 24 jaar. Dit zal niet altijd makkelijk zijn. Je zult waarschijnlijk vaak moeten kiezen tussen luxeproducten (wéér een nieuwe telefoon) of dit geld investeren om later meer (financiële) vrijheid te hebben.

Het kan helpen om te budgetteren. Zo ‘plan’ je al je uitgaven. Je kunt dan beter sturen waar je geld naartoe gaat. Je kunt het geld dat je opzij wil zetten dan ook meteen meenemen in je budget.

Financieel onafhankelijk

Door dit vermogen op te bouwen word je financieel onafhankelijk. Dit wil trouwens niet meteen zeggen dat je per se moet stoppen met werken, maar je kunt in dat geval vrijere keuzes maken.

Je kunt bijvoorbeeld werk gaan doen die je altijd heel leuk heeft geleken, maar die niet goed verdiend. Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk gaan doen. Per se aan een baan vasthouden voor het geld hoeft dan niet meer.

Conclusie

Eerder stoppen met werken is mogelijk in veel gevallen. Dit kun je op meerdere manieren regelen. Als het om een paar jaar gaat dan kun je gecompenseerd worden door je werkgever, maar het grootste gedeelte moet nog steeds uit eigen zak komen. De beste manier om dit vermogen op te bouwen is door te beleggen.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.