<

Jouw handleiding voor ESG-beleggen

Je hebt vast wel eens van ESG-beleggen gehoord want het is steeds populairder geworden afgelopen jaren. Samengevat is ESG-beleggen duurzaam, maatschappelijke verantwoord en groen beleggen in één. Dat klinkt goed, of niet?

Wat is ESG?

ESG staat namelijk voor environmental, social & governance. In normaal Nederlands: milieu, sociaal en bestuur. Het wordt vaak in één adem genoemd met duurzaam beleggen, groen beleggen en met ethisch beleggen. ESG-beleggen is echter een verzameling van deze vormen.

Bij ESG-beleggen wordt er belegd aan de hand van drie criteria. Het idee hiervan is dan veel mensen wel willen investeren, maar geen milieuvervuiling, slechte arbeidsomstandigheden en/of bestuur willen steunen.

Door te beleggen in bedrijven die voldoen aan de deze criteria kun je ervoor zorgen dat je alleen ‘goede’ bedrijven steunt.

Hierdoor hebben bedrijven er zelf ook baat bij om aan deze citeria te voldoen. Wanneer ze dit doen kunnen ze namelijk meer investeringen verwachten.

De drie ESG-criteria

ESG-beleggen bestaat uit drie verschillende criteria. Milieu, sociaal en bestuur klinken misschien nog vaag. Heel begrijpelijk. Daarom gaan we wat dieper in op wat er onder elk onderdeel valt.

Environmental

Klimaatverandering is een hot topic. Letterlijk, want de aarde warmt op. Wetenschappers zijn het erover eens dat temperaturen nog tientallen jaren zullen stijgen als het gevolg van menselijke activiteiten.

Bedrijven spelen daar een grote rol in. Veel bedrijven vervuilen het milieu, bijvoorbeeld door het uitstoten van veel broeikasgassen of door het vervuilen van rivieren.

De afgelopen decennia zijn er al veel dingen gedaan om het milieu beter te beschermen. Veel bedrijven hebben ook stappen genomen om hun CO2-uitstoot te verlagen, maar de strijd is nog lang niet gestreden.

De eerste letter van ESG gaat er dan ook over wat bedrijven doen om hun impact op het milieu en klimaat te verkleinen.

Social

Social gaat over mensen. Je kunt dit op twee manieren bekijken; intern en extern.

Binnen een bedrijf gaat het over de werknemers. Er wordt gekeken naar wat de arbeidsomstandigheden zijn binnen een bedrijf. Hierbij kun je denken aan werkdruk en de veiligheid van de werknemers. Daarnaast wordt er gekeken naar gelijkheid tussen de werknemers. Vrouwen verdienen bijvoorbeeld nog steeds minder dan mannen.

Buiten het bedrijf heeft social veelal te maken met mensenrechten. Krijgen de cacaoboeren in Afrika wel een goede prijs voor hun producten? Wat zijn de arbeidsomstandigheden in de fabrieken in Bangladesh?

Governance

Bij governance gaat het over het bestuur van de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de diversiteit binnen hogere functies, maar het kan ook gaan over compensatieregelingen. Als de bestuurders onterecht erg hoge bonussen krijgen, dan scoort een bedrijf waarschijnlijk niet hoog op dit criterium.

Wat vind jij het meest belangrijk?

Als je aan ESG-beleggen doet betekent het niet dat je een bedrijf links moet laten liggen als deze niet (goed genoeg) voldoet aan één van de criteria. Natuurlijk zijn er ook een bedrijven die goed scoren op alle criteria.

Als je wil beleggen volgens de ESG-criteria, dan kun je jezelf de vraag stellen wat je belangrijk vindt. Wil je vooral in bedrijven beleggen die goed zijn voor het milieu, beleg dan vooral in bedrijven die hier erg goed op scoren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor social en governance.

Hoe kun je zien of een bedrijf voldoet aan ESG?

Je hebt verschillende tools waar je bedrijven kunt opzoeken en waar je kunt zien of ze aan de criteria voldoen. Je kunt dan zien aan welke van de ESG-criteria ze wel voldoen aan welke niet.

MSCI heeft zo’n tool ontwikkelt waarmee je bedrijven kunt opzoeken. De ratings gaan van AAA (heel goed) naar CCC (heel slecht). In deze tool wordt er bij elke sector gekeken naar ESG-criteria die relevant zijn voor de betreffende sector. De resultaten van het bedrijf worden dan afgezet tegen andere bedrijven in dezelfde sector.

Belangrijk om hierbij op te merken is dat de resultaten altijd relatief zijn ten opzichte van soortgelijke bedrijven. Een bedrijf dat actief is in de olie-industrie kan dus alsnog een goede score hebben als dit bedrijf het beter doet dan andere bedrijven in de olie-industrie.

Voorbeeld: Facebook

Laten we Facebook als voorbeeld nemen. Zij scoren volgens MSCI gemiddeld tot slecht op de ESG-criteria.

Een grafiek met de ESG-rating van Facebook over een tijdsperiode.
ESG-rating Facebook

Je ziet dat Facebook in November 2020 flink is gezakt, van BBB naar B. Het is op de website van MSCI ook mogelijk om te zien op welke factoren ze goed of minder goed scoren.

ESG-categorieën van Facebook ingedeeld in goed, gemiddeld en slecht.
Prestaties ESG-criteria Facebook

In het groene deel staat ‘carbon emissions’. Dit is een factor om te bepalen hoe milieuvervuilend een bedrijf is. Facebook doet het dus erg goed op basis van de uitstoot van CO2.

Ze scoren bovendien gemiddeld (gele deel) op ‘corporate governance’. Dit is de invloed die het bedrijf heeft op haar aandeelhouders. Daarnaast scoren ze ook gemiddeld op ‘human capital development’. Dit geeft aan hoe succesvol het bedrijf is in het vinden, opleiden en het behouden van goede werknemers.

In het rode deel staan ‘corporate behaviour’ en ‘privacy & data security’. Corporate behaviour gaat over het gedrag van het management. Hieronder vallen fraude, corruptie of schendingen van het vertrouwen. Dat Facebook slecht scoort op privacy & data security komt wellicht niet uit de lucht vallen. Het verdienmodel van Facebook is namelijk gebaseerd op het gebruiken van de persoonlijke data van haar gebruikers.

ESG-beleggen is steeds populairder geworden

ESG-beleggen neemt de laatste jaren in populariteit toe. In 2019 is de trend in een stroomversnelling gekomen en in 2020 is dit nog harder gaan groeien.

In heel 2018 werd er nog minder dan 75 miljard extra werd geïnvesteerd in ESG-fondsen. Deze instroom werd alleen al in Q4 van 2020, met ruim 150 miljard, verdubbeld.

Staafdiagram met de groei van ESG beleggen. Begin 2018 werd er 20 miljard geïnvesteerd en op het einde van 2020 was dit 150 miljard.
Bron: Morningstar.

Deze stijging laat duidelijk zien dat beleggers steeds meer geïnteresseerd raken in ESG-beleggen.

Het totale vermogen dat is geïnvesteerd in ESG-fondsen is hierdoor ook hard gegroeid de laatste jaren. Het belegde vermogen steeg van 600 miljard in Q1 van 2018 tot meer dan 1.600 miljard in Q4 van 2020.

Staafdiagram met het totale vermogen dat is belegd in ESG-fondsen. Begin 2018 was dit 600 miljard en op het einde van 2020 was dit meer dan 1.600 miljard.
Bron: Morningstar.

Het is duidelijk te zien dat Europa met ongeveer 80% verantwoordelijk is voor het grootste gedeelte van de ESG-fondsen. Hoewel de Verenigde Staten nog achterblijven, is het aandeel de laatste jaren wel gestegen.

Het rendement van ESG-beleggen

Hoewel beleggen in eerlijke en milieuvriendelijke bedrijven goed is, beleg je niet voor niks. Je wil natuurlijk ook geld verdienen. Waarom zou je anders risico lopen?

Het is lastig om te zeggen of ESG-beleggen een lager of hoger rendement oplevert. Deze cliché geldt namelijk nog steeds: resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Aangezien we alleen resultaten uit het verleden hebben, kijken we naar een onderzoek van Friede, Busch & Bassen (2015). Zij hebben meer dan 2.000 studies geanalyseerd en concludeerden dat ESG-beleggen eerder een positief dan een negatief effect heeft op het rendement.

In een later onderzoek uit 2020 concludeert Morningstar dat beleggers geen lager rendement hoeven te verwachten als ze beleggen in bedrijven die goed scoren op de criteria. In dit onderzoek is er geen verschil gevonden in de rendementen van bedrijven die wel of niet aan ESG-criteria voldoen.

Hoe kun je ESG-beleggen?

ESG-beleggen kun je eigenlijk op twee verschillende manieren doen. Je kunt zelf bedrijven selecteren of je kunt beleggen via een beleggingsfonds.

Zelf ESG-beleggen

Zelf ESG-beleggen betekent eigenlijk dat je zelf de bedrijven uitzoekt waarin je wil beleggen. Zoals net gezien bestaat het uit drie verschillende criteria. Het betekent echter niet dat je alleen bedrijven zoekt die aan alle drie de criteria voldoen.

Door de bedrijven zelf te selecteren kun jij de focus leggen op wat voor jou belangrijk is. In het geval van zelf beleggen weet je precies hoe de bedrijven waarin je belegt presteren op de ESG-criteria.

Het kan wel een nadeel zijn als je al deze bedrijf zelf één voor één moet opzoeken, vooral als je voor een goede spreiding wil zorgen. Een goede spreiding van beleggingen is erg belangrijk voor het verkleinen van de risico’s van beleggen.

ESG-beleggen in ETF’s of beleggingsfondsen

Je kunt ook beleggen in ETF’s of beleggingsfondsen. Je belegt dan in één keer in meerdere bedrijven. Hierdoor wordt het makkelijker om spreiding aan te brengen.

ETF’s

ETF’s zijn trackers die een bepaalde index volgen. Een index is een afspiegeling van een bepaalde markt. Dit kan bijvoorbeeld de wereldeconomie zijn of een bepaalde regio, zoals Europa. Het kunnen ook bepaalde sectoren zijn, zoals technologie.

Op dezelfde manier zijn er ook ESG-indexen. Dit kunnen alle bedrijven zijn die binnen bepaalde criteria vallen in de Verenigde Staten. Het kunnen ook ETF’s zijn die zich op een bepaalde duurzame sector richten, zoals schone energie.

Door te beleggen in een ETF die een index volgt die gebaseerd is op ESG-criteria kun je gemakkelijk beleggen in veel verschillende bedrijven.

Bij DEGIRO kun je ETF’s uit DEGIRO kernselectie aanschaffen zonder transactiekosten onder bepaalde voorwaarden. Ze rekenen bovendien geen lopende kosten voor het beheren van ETF’s. Kortom, de ideale partij voor het beleggen in ETF’s.

DEGIRO logo.

De perfecte broker voor mensen die zelfstandig en goedkoop willen beleggen. Ze richten zich vooral op lage kosten en het platform is erg gebruiksvriendelijk. DEGIRO is bekroond met veel (internationale) broker awards.

Tijdelijk krijg je bij DEGIRO €100 gratis transactietegoed bij het openen van een rekening.

Beleggingsfondsen

Naast ETF’s kun je ook ESG-beleggen via beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen kunnen net als ETF’s bestaan uit bedrijven uit een bepaalde regio of uit een specifieke sector.

Je hebt twee soorten beleggingsfondsen; actieve fondsen en passieve fondsen.

Bij actieve beleggingsfondsen worden bedrijven geselecteerd door een fondsbeheerder. Deze kijkt naar welke bedrijven worden opgenomen in het beleggingsfonds, bijvoorbeeld aan de hand van de ESG-criteria. Deze fondsbeheerder kijkt ook naar het potentieel van de bedrijven en probeert hiermee de markt te verslaan. Dit betekent dat deze een hoger rendement probeert te maken dan de markt. Het is echter bewezen dat dit eigenlijk nooit lukt op een lange termijn. Bovendien zijn actief beheerde beleggingsfondsen vaak duurder, omdat deze fondsbeheerder ook betaald moet worden.

Passieve beleggingsfondsen volgen een bepaalde index, net als ETF’s. Ze kunnen echter wel van een index afwijken door bepaalde bedrijven uit te sluiten, bijvoorbeeld aan de hand van ESG-criteria. Beleggen in passieve indexfondsen valt, net als het beleggen in ETF’s, onder indexbeleggen. Dit is een vorm van passief beleggen waarbij er niet wordt geprobeerd om de markt te verslaan. Het voordeel hiervan is dat de kosten laag blijven en het rendement daardoor hoger.

Spreiding bij ESG-beleggen in beleggingsfondsen en ETF’s

Hoewel je bij beleggingsfondsen en ETF’s in meerdere bedrijven tegelijk belegt, blijft spreiding wel een belangrijk punt. Het gevaar van ESG-beleggen is dat je te weinig spreiding hebt. Als je belegt in de wereldeconomie, waarvan 20% wordt uitgesloten door ESG-criteria, dan heb je nog steeds een erg goede spreiding. Je belegt immers nog steeds in 80% van de bedrijven. Als je echter belegt in een beleggingsfonds of ETF die zich alleen richt op schone energie, dan beleg je misschien in minder dan 1% van de bedrijven. Je spreiding is dan erg slecht.

Conclusie

Hopelijk heb je een beter beeld gekregen over ESG-beleggen en weet je hoe je er zelf aan kunt beginnen. Doe jij al aan ESG-beleggen of ga je ermee beginnen? Waarom wel of juist niet?

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.