<

Gemiddeld rendement aandelen op basis van historische data

Bij beleggen hoor je veel verschillende verhalen over rendementen. Als je begint met beleggen is het wel belangrijk om een goed beeld te hebben van wat je kunt verwachten. Met verkeerde verwachtingen raak je misschien teleurgesteld, of neem je te grote risico’s. Maar wat is het rendement op aandelen gemiddeld gezien? We zochten het voor je uit.

Wat zegt het gemiddelde van rendement aandelen?

Wanneer je gaat beginnen met beleggen wil je natuurlijk weten wat je kunt verwachten. Laten we beginnen met zeggen dat het niet veilig is om überhaupt iets te verwachten. Besef je dat niets zeker is bij beleggen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Hoewel resultaten uit het verleden absoluut geen garantie bieden, is het wel het enige wat we hebben. Om een beeld te krijgen van de toekomst is het daarom alsnog het beste om naar de historische cijfers te kijken. Je kunt hiermee een inschatting maken, maar zeker geen voorspelling.

Gemiddeld rendement aandelen

Om een beter beeld te geven van het gemiddelde rendement op aandelen zullen we kijken naar verschillende periodes. We kijken naar het rendement op aandelen in 5, 10, 20, 30 en 100 jaar.

Voordat we beginnen is het belangrijk om eerst een aantal punten te benoemen.

Ten eerste wordt er in alle cijfers in dit artikel rekening gehouden met het herbeleggen van dividend. Al het ontvangen dividend wordt opnieuw geïnvesteerd waardoor er van het rente-op-rente effect wordt geprofiteerd.

Als tweede komt de data in dit artikel uit meerdere bronnen, maar is eigenlijk alle data gebaseerd op twee verschillende indexen; FTSE All-World en S&P 500.

Ten slotte hebben we het rendement berekend aan de hand van een CAGR-berekening. Dit is een betere manier om het gemiddelde rendement te berekenen.

Gemiddeld rendement aandelen 5 jaar

Voor het gemiddelde rendement van aandelen over de laatste 5 jaar bekijken we de data van FTSE All-World index. Dit is een algemene index die de wereldeconomie omvat.

Mocht je zelf wat meer in de data willen duiken, dan kun je kijken op BackTest. Hier kun je historische data zien van verschillende indexen en bovendien is het mogelijk om indexen met elkaar te vergelijken.

Het gaat hierbij om de periode van 2016 tot 2021. In de onderstaande afbeelding is deze periode met rood aangegeven. De afgelopen 5 jaar was het rendement op aandelen gemiddeld 12,18% per jaar.

Een lijngrafiek met de koers van de FTSE All-World index in de periode 2016 tot en met 2021.
FTSE All-World index (bron).

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat 5 jaar een te korte periode is om een goed beeld te krijgen.

Om een voorbeeld te noemen. Als je in dezelfde afbeelding kijkt naar de periode 2005 tot 2010 dan was het rendement op aandelen 1,97%. In de periode 2007 tot 2012 was het rendement gemiddeld zelfs -0,44%.

Kortom, het is beter om naar een langere periode te kijken. Hierdoor verklein je de kans op uitschieters, zowel negatief als positief. Je krijgt dan een beter gemiddelde.

Gemiddeld rendement aandelen 10 jaar

Om inzicht te krijgen in het gemiddelde rendement van aandelen de afgelopen 10 jaar kunnen we dezelfde grafiek bekijken. Het rendement op aandelen was in de periode 2011 tot 2021 zo’n 10,80% per jaar.

Een lijngrafiek met de koers van de FTSE All-World index in de periode 2011 tot en met 2021.
FTSE All-World index (bron).

Gemiddeld rendement aandelen 20 jaar

Laten we het rendement bekijken over de laatste 20 jaar. We kijken hier naar de periode van 2000 tot 2020.

De data op BackTest is maar beschikbaar vanaf 2005. Daarom kijken we voor de laatste 20 jaar naar een andere bron voor het historisch rendement van aandelen.

FTSE Russel heeft verschillende indexen naast elkaar gelegd. In dit onderzoek hebben ze naar dezelfde index gekeken als bij de vorige voorbeelden, namelijk de FTSE All-World index. Het rendement op aandelen was in de periode 2000 tot 2020 gemiddeld 11,80% per jaar.

Gemiddeld rendement aandelen 30 jaar

Als we naar een langere periode willen kijken dan is er de meeste data beschikbaar van de S&P 500. Dit is een index met de 500 grootste bedrijven in de Verenigde Staten. Voor het gemiddelde rendement van 30 jaar kijken we dus naar deze index.

Hoewel dit een minder goed beeld geeft dan de wereldeconomie (FTSE All-World index), kan de S&P 500 nog steeds een goed beeld geven van het gemiddelde rendement van aandelen. In de FTSE All-World index is namelijk ook zo’n 65% van de bedrijven gevestigd in de Verenigde Staten.

Als we kijken naar de S&P 500 data zien we dat het rendement op aandelen de afgelopen 30 jaar gemiddeld 10,72% is.

Gemiddeld rendement aandelen 100 jaar

Willen we echt naar de lange termijn kijken dan kunnen we ook kijken naar het gemiddelde rendement van aandelen in de afgelopen 100 jaar.

Er is een onderzoek van Vanguard waar het rendement van aandelen in de periode 1926 tot 2020 gemiddeld 10,30% was. Hierbij hebben ze ook weer de S&P 500 data gebruikt. Als we kijken naar het rendement van de S&P 500 in de periode 1920 tot en met 2020, dan komen we ongeveer op hetzelfde uit. Het rendement op aandelen is dan gemiddeld 10,46% per jaar.

Gemiddeld rendement aandelen per jaar

We hebben in dit artikel gekeken naar het gemiddelde rendement van aandelen over bepaalde periodes. Het is ook leuk om naar het rendement op aandelen per jaar te kijken. In de onderstaande grafiek zie je het rendement van de S&P 500 van 1875 tot 2020.

Het rendement van de S&P 500 per jaar  in de periode 1875 tot en met 2020.
Gemiddeld rendement op aandelen (S&P 500) per jaar (bron).

Wat kun je nog meer meenemen in de voorspelling?

We hebben gekeken naar wat het historische rendement van aandelen is geweest. Eerder hebben we gezegd dat er in deze data rekening wordt gehouden met het herinvesteren van dividend.

Waar geen rekening mee wordt gehouden is inflatie. Ieder jaar wordt geld minder waard. Daarom worden producten vaak ook duurder. Gemiddeld gezien is inflatie zo’n 2% per jaar. Voor een betere inschatting van het gemiddelde rendement op aandelen is het dus veilig om inflatie van het rendement af te halen.

Daarnaast bevat een portfolio vaak niet alleen aandelen. Wanneer je kijkt naar een realistisch rendement bij beleggen worden obligaties vaak ook meegenomen. Het gemiddeld rendement op obligaties is historisch gezien wel lager dan bij aandelen.

Wat de beste verhouding tussen aandelen en obligaties is, dat verschilt per persoon. Het hangt onder andere van je beleggingshorizon en risicobereidheid af.

Hoe kun je een gemiddeld rendement op aandelen behalen?

In dit artikel hebben we gekeken naar de prestaties van indexen. In zo’n index zitten honderden, soms wel duizenden, verschillende bedrijven. Door een betere spreiding kom je dus dichter bij het gemiddelde rendement van de index.

ETF’s zijn een goede manier om in één keer in een bepaalde index te beleggen. De ETF VWRL volgt bijvoorbeeld de FTSE All-World index die in dit artikel is genoemd.

Je kunt VWRL bijvoorbeeld bij DEGIRO minimaal één keer per maand aankopen zonder transactiekosten, onder bepaalde voorwaarden. Deze ETF zit namelijk in DEGIRO kernselectie.

DEGIRO logo.

De perfecte broker voor mensen die zelfstandig en goedkoop willen beleggen. Ze richten zich vooral op lage kosten en het platform is erg gebruiksvriendelijk. DEGIRO is bekroond met veel (internationale) broker awards.

Tijdelijk krijg je bij DEGIRO €100 gratis transactietegoed bij het openen van een rekening.

Conclusie

Hoe hoog het rendement op aandelen gemiddeld is dat verschilt dus erg per periode. Een periode van 5 jaar kan rendement opleveren van 12,80%, maar ook van -0,44%.

Hoe langer je de periode neemt, hoe stabieler de inschatting wordt. Daarom is het ook aan te raden om te beleggen voor de lange termijn. Op de korte termijn zijn de schommelingen in rendement namelijk veel heftiger.

In de onderstaande tabel zie je de rendementen voor de afgelopen 5, 10, 20, 30 en 100 jaar. Zoals je kunt zien ligt het rendement voor 30 en 100 jaar erg dicht bij elkaar. Je zou dus kunnen zeggen dat het rendement op aandelen gemiddeld zo’n 10,50% is.

Afgelopen PeriodeRendement
5 jaar12,18%
10 jaar10,80%
20 jaar11,80%
30 jaar10,72%
100 jaar10,42%
Gemiddeld rendement op aandelen in de afgelopen 5, 10, 20, 30 en 100 jaar.
Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.