Gemiddeld rendement aandelen op basis van historische data

Als je gaat beleggen hoor je waarschijnlijk verschillende verhalen over rendementen. Wat is feit en wat is fictie? Met een verkeerd beeld neem je wellicht ook verkeerde beslissingen. Daarom zochten wij uit wat het gemiddeld rendement op aandelen is op de lange termijn.

Ontdek welke broker bij jou past!
Door het grote aanbod van brokers kan het toch lastig zijn om een goede keuze te maken. Daarom hebben we een aantal opties voor je op een rij gezet zodat het makkelijker wordt om te kiezen.

Samenvatting: gemiddeld rendement op aandelen

In dit artikel kijken we naar het gemiddeld rendement op aandelen in verschillende periodes. Deze kun je terugvinden in de onderstaande tabel. Verder in dit artikel kun je meer uitgebreide informatie vinden.

Het gemiddeld rendement op aandelen ligt dus rond de 9,50% per jaar op de lange termijn.

PeriodeGemiddeld rendement MSCI WorldGemiddeld rendement S&P 500
5 jaar10,62%10,25%
10 jaar12,14%10,38%
20 jaar8,84%8,02%
30 jaar8,02%8,04%
40 jaar9,26%10,01%
100 jaarn.b.10,30%

Wat zegt het gemiddelde van rendement aandelen?

Wanneer je gaat beleggen wil je natuurlijk weten wat je ongeveer kunt verwachten. In dit artikel maken we een inschatting op basis van historische resultaten. Zoals je wellicht weet zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

Ondanks dit gegeven hebben we ook niets beters om een beeld te vormen. Daarom is het alsnog het beste om naar de historische cijfers te kijken. Je kunt een inschatting maken met historische data, maar zeker geen voorspelling.

Door het bekijken van het gemiddeld rendement op aandelen kun je inschatten hoe je vermogen gaat groeien bij een bepaalde inleg. Wil je jouw eindkapitaal berekenen bij beleggen? Dat kun je makkelijk doen met onze compound interest rekenmachine.

Gemiddeld rendement aandelen

Om een beter beeld te geven van het gemiddelde rendement op aandelen zullen we in dit artikel kijken naar verschillende periodes. We kijken naar het gemiddelde rendement op aandelen in 5, 10, 20, 30, 40 en 100 jaar.

Voordat we beginnen is het belangrijk om eerst een aantal punten te benoemen.

Ten eerste wordt er in alle cijfers in dit artikel rekening gehouden met het herbeleggen van dividend. Al het ontvangen dividend wordt opnieuw geïnvesteerd waardoor er van het rente-op-rente effect wordt geprofiteerd.

Als tweede komt de data in dit artikel uit meerdere bronnen, maar is eigenlijk alle data gebaseerd op twee verschillende indexen; de MSCI World index en S&P 500 index. De data van de S&P 500 komt van Yahoo Finance en de data van de MSCI World komt van Curvo.

De MSCI World index bevat zo’n 1.500 bedrijven die wereldwijd verspreid zitten, voornamelijk uit ontwikkelde markten. De S&P 500 representeert de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven van de Verenigde Staten.

Ten slotte hebben we het rendement berekend aan de hand van een CAGR-berekening. Dit is een betere manier om het gemiddelde rendement te berekenen. Waarom dit beter is kun je lezen in de bovenstaande link.

Gemiddeld rendement aandelen 5 jaar

We beginnen met het gemiddeld rendement op aandelen in de laatste vijf jaar. Het gaat hierbij om de periode augustus 2018 tot augustus 2023.

In de afgelopen vijf jaar had de MSCI World index een gemiddeld rendement van 10,62% per jaar. Het koersverloop van de MSCI World index in deze periode vind je in de onderstaande grafiek.

Het koersverloop van de MSCI World index in de periode 2018 tot 2023. Het gemiddelde rendement was gemiddeld 10,62% per jaar.

Belangrijk om te vermelden is dat 5 jaar een te korte periode is om een goed beeld te krijgen. Daarom bekijken we later in dit artikel ook nog langere periodes.

Om een voorbeeld te noemen. Wanneer je zou kijken naar de periode 2007 tot 2012 dan was het gemiddelde rendement 0,47% per jaar .

Kortom, het is beter om naar een langere periode te kijken. Hierdoor verklein je de kans op uitschieters, zowel negatief als positief. Je krijgt dan een beter beeld van het gemiddelde rendement.

Voordat we het gemiddelde rendement op aandelen in de afgelopen tien jaar bekijken, kijken we eerst nog naar de S&P 500.

De S&P 500 had een gemiddeld rendement van 9,62% in de afgelopen vijf jaar. Het koersverloop kun je vinden de onderstaande grafiek.

Het koersverloop van de S&P 500 index in de periode 2018 tot 2023. Het gemiddelde rendement was gemiddeld 10,25% per jaar.

In de onderstaande tabel kun je een samenvatting vinden van het gemiddelde rendement op aandelen in de afgelopen vijf jaar.

IndexGemiddeld rendement op aandelen laatste 5 jaar
MSCI World10,62%
S&P 50010,25%

Gemiddeld rendement aandelen 10 jaar

Zoals eerder besproken zegt een korte periode bij beleggen niet zoveel. Daarom kijken we ook naar het gemiddeld rendement op aandelen in de laatste tien jaar. Dit is de periode augustus 2013 tot augustus 2023.

In de laatste vijf jaar was er de coronacrisis en het slechte beursjaar 2022. De vijf jaar daarvoor waren echter erg rustig en vol met economische groei. Het gemiddeld rendement is daarom waarschijnlijk hoger dan dat van de laatste vijf jaar.

We beginnen weer met de MSCI World index. De afgelopen tien jaar was het gemiddelde rendement op deze wereldwijde aandelen 12,14% per jaar.

Het koersverloop van de MSCI World index in de periode 2013 tot 2023. Het gemiddelde rendement was gemiddeld 12,14% per jaar.

De S&P 500 index had een gemiddeld rendement van 10,38% per jaar in de afgelopen tien jaar. Het koersverloop van de S&P 500 kun je in de onderstaande grafiek zien.

Het koersverloop van de S&P 500 index in de periode 2013 tot 2023. Het gemiddelde rendement was gemiddeld 10,38% per jaar.

Voor het overzicht kun je het gemiddeld rendement op aandelen in de laatste tien jaar in de onderstaande tabel vinden.

IndexGemiddeld rendement op aandelen laatste 10 jaar
MSCI World12,14%
S&P 50010,38%

Gemiddeld rendement aandelen 20 jaar

Laten we het rendement bekijken over de laatste 20 jaar. We kijken hier naar de periode van 2003 tot 2023.

In deze periode zit de grootste economische crisis in de recente geschiedenis, namelijk de kredietcrisis in 2008. Alleen de grote depressie in 1929 was iets zwaarder dan deze crisis. Het zal daarom ook niet vreemd zijn dat dit invloed heeft op het gemiddelde rendement.

De MSCI World index had een gemiddeld rendement van 8,84% in de periode 2003 tot 2023. Het koersverloop zie je in de onderstaande grafiek.

Het koersverloop van de MSCI World index in de periode 2003 tot 2023. Het gemiddelde rendement was gemiddeld 8,84% per jaar.

De S&P had een vergelijkbaar rendement. Het gemiddeld rendement op de aandelen uit deze index was namelijk 8,02% per jaar.

Het koersverloop van de S&P 500 index in de periode 2003 tot 2023. Het gemiddelde rendement was gemiddeld 8,02% per jaar.

In de onderstaande tabel vind je een kort overzicht van het gemiddeld rendement op aandelen in de laatste 20 jaar.

IndexGemiddeld rendement op aandelen laatste 20 jaar
MSCI World8,84%
S&P 5008,02%

Gemiddeld rendement aandelen 30 jaar

Voor een beeld van een langere periode kunnen we ook kijken naar het gemiddeld rendement op aandelen in de afgelopen 30 jaar. We kijken hierbij naar de periode 1993 tot 2023.

De MSCI World index had een gemiddeld rendement van 8,02% in deze periode. Een belangrijke opmerking hierbij is dat we vanaf augustus 1993 kijken, terwijl de MSCI World index in de maanden daarvoor juist sterk was gestegen.

Als je vanaf januari 1993 had gemeten dan was het 9,03% per jaar geweest. Dit geeft maar aan hoeveel impact het missen van een paar goede maanden kan hebben bij beleggen.

Het koersverloop van de MSCI World index in de periode 1993 tot 2023. Het gemiddelde rendement was gemiddeld 8,02% per jaar.

De S&P 500 deed het overigens niet veel beter in deze periode. In de onderstaande grafiek kun je het koersverloop zien. Het gemiddelde rendement van de S&P 500 was 8,04% per jaar.

Het koersverloop van de S&P 500 index in de periode 1993 tot 2023. Het gemiddelde rendement was gemiddeld 8,04% per jaar.

De onderstaande tabel geeft weer een overzicht van het gemiddelde rendement op aandelen in de afgelopen 30 jaar.

IndexGemiddeld rendement op aandelen laatste 30 jaar
MSCI World8,02%
S&P 5008,04%

Gemiddeld rendement aandelen 40 jaar

Zoals we net hebben gezien ligt het ook maar net aan welke periode je bekijkt wat het uiteindelijke rendement op aandelen is. We kijken nu naar de laatste 40 jaar. Dit is de periode augustus 1983 tot augustus 2023.

De MSCI World index had een gemiddeld rendement van 9,26% per jaar in deze periode. Dit is veel meer dan het gemiddelde rendement van de afgelopen 30 jaar.

Het koersverloop van de MSCI World index in de periode 1983 tot 2023. Het gemiddelde rendement was gemiddeld 9,26% per jaar.

Het rendement van de S&P 500 was in de laatste 40 jaar ook beduidend hoger dan in de laatste 30 jaar. Het gemiddeld rendement op deze aandelen was 10,01% per jaar.

Het koersverloop van de S&P 500 index in de periode 1983 tot 2023. Het gemiddelde rendement was gemiddeld 10,01% per jaar.

In de onderstaande tabel kun je het overzicht vinden van het gemiddeld rendement op aandelen in de laatste 40 jaar.

IndexGemiddeld rendement op aandelen laatste 40 jaar
MSCI World9,26%
S&P 50010,01%

Gemiddeld rendement aandelen 100 jaar

Willen we écht naar de lange termijn kijken dan kunnen we als laatste ook nog naar de laatste 100 jaar kijken.

In een onderzoek van Vanguard kwam naar voren dat het gemiddelde rendement van aandelen 10,30% was in de periode 1926 tot 2021. Hierbij hebben ze gekeken naar het rendement van de S&P 500 index.

Als je goed oplet dan zie je dat in deze periode ook net de grote depressie van 1929 zit. Zelfs inclusief deze recessie komt het gemiddelde rendement over deze lange periode dus nog uit boven de 10%.

Gemiddeld rendement aandelen per jaar

We hebben in dit artikel gekeken naar het gemiddelde rendement van aandelen over bepaalde periodes. Het is ook leuk om naar het rendement op aandelen per jaar te kijken.

In de onderstaande grafiek uit ons artikel over het gemiddeld rendement van de S&P 500 kun je het jaarlijkse rendement van deze index bekijken.

Zoals je ziet schommelt het rendement behoorlijk over de jaren heen. Grote crisissen zoals de oliecrisis (1973/1974), internetbubbel (2000 – 2002) en de kredietcrisis (2008) zijn duidelijk terug te zien.

Lijngrafiek met het rendement van de S&P 500 index in de periode 1957 tot en met 2022.

Waar kun je nog op letten bij het bepalen van het gemiddelde rendement?

We hebben gekeken naar wat het historische rendement van aandelen is geweest. Er zijn echter een aantal punten die je mee kunt nemen voor het bepalen van het realistische rendement bij beleggen.

Inflatie is het eerste punt waarmee je rekening kunt houden. Elk jaar wordt geld hierdoor minder waard. Gemiddeld gezien is inflatie zo’n 2% per jaar, dat is het streven van de Europese Centrale Bank. Voor een betere inschatting van het gemiddelde rendement op aandelen is het dus goed om inflatie van het rendement af te halen.

Daarnaast is het goed om rekening te houden met vermogensbelasting. Dit kan namelijk ook een behoorlijke impact hebben op je rendement. Hoeveel impact vermogensbelasting heeft hangt onder andere af van de hoogte van je vermogen en van het hebben van een fiscale partner.

Hoe kun je een gemiddeld rendement op aandelen behalen?

In dit artikel hebben we gekeken naar de prestaties van indexen. In zo’n index zitten honderden, soms wel duizenden, verschillende bedrijven. Door een betere spreiding kom je dus dichter bij het gemiddelde rendement van de index.

ETF’s zijn een goede manier om in één keer in een bepaalde index te beleggen. IWDA volgt bijvoorbeeld de MSCI World index die we in dit artikel hebben benoemd.

Je kunt IWDA bij DEGIRO minimaal één keer per maand extra goedkoop aankopen, onder bepaalde voorwaarden. Deze ETF zit namelijk in DEGIRO kernselectie

DEGIRO logo.

De perfecte broker voor mensen die zelfstandig en goedkoop willen beleggen. Ze richten zich vooral op lage kosten en het platform is erg gebruiksvriendelijk. DEGIRO is bekroond met veel (internationale) broker awards.

Krijg nu tijdelijk €100 gratis transactietegoed bij het openen van een rekening.*

*voorwaarden zijn van toepassing.

Conclusie

Aandelen hebben historisch gezien een gemiddeld rendement van 9,50% per jaar gehad op de lange termijn.

Hoe hoog het rendement op aandelen gemiddeld is verschilt dus erg per periode. Een periode van 5 jaar kan rendement opleveren van 10,62%, maar ook van 0,47%.

Hoe langer je de periode neemt, hoe stabieler de inschatting wordt. Daarom is het ook aan te raden om te beleggen voor de lange termijn.

Op de korte termijn zijn de schommelingen (volatiliteit) in rendement namelijk veel heftiger. Dit zag je ook eerder in dit artikel toen we naar het rendement per jaar hebben gekeken.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

Geschreven door Joris Geurtjens

Joris houdt ervan om complexe onderwerpen te vertalen naar toegankelijke artikelen. Hij heeft inmiddels al honderden artikelen over persoonlijke financiën geschreven op Finansjaal. In zijn vrije tijd gaat hij graag de natuur in, lopend of op de mountainbike. Zijn favoriete quote is "someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago" van Warren Buffett.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *